Born - Land van Swentibold
Biodiversiteit
Op
zaterdag17aug201909:30

Bomen over Bomen Excursie naar Voedselbos volgens de regels van de ‘Permacultuur’ in Beek

Organisatie IVN Spau-Beek

Logo IVN Westelijke Mijnstreek groenDe 7 IVN afdelingen van de Westelijke Mijnstreek bieden u een heel jaar lang een gevarieerde reeks van activiteiten met BOMEN als onderwerp:

“Bomen over Bomen”

 


In dit kader organiseert IVN  Spau-Beek een excursie naar ‘Voedselbos Beek’ op 10-8-2019 en vanwege de grote belangstelling een herhaling daarvan op 17-8-2019

Mede in verband met de sterk teruglopende insectenaantallen hoort en leest men de laatste jaren een steeds luider wordende roep om vergroting van de biodiversiteit. Eén van de methodes om dat te realiseren is via de aanleg van een ‘Voedselbos’ volgens de regels van de ‘Permacultuur’. Om eens met de eigen zintuigen te ervaren wat dat inhoudt, kunt u deelnemen aan een IVN-excursie in het voedselbos (en de moestuin) van Robert en Monique Knops in Beek.
Deze vindt plaats op zaterdag 10 resp. 17 augustus tussen 9.30 en 12.30 uur bij de Cijnsberg, in het verlengde van de Hoolstraat in Beek.
Kosten voor deelname bedragen €5,- (ter plekke, bij de ingang te voldoen), waarvoor u tevens een consumptie aangeboden krijgt.
Als u mee wilt doen aan deze boeiende excursie, geef dan uw naam en mailadres door aan Wim Koetsier d.w.koetsier@kpnmail.nl
Om e.e.a. qua informatieoverdracht beheersbaar te houden, is er maximaal plaats voor 30 personen. Dus: ‘die het eerst komt, het eerst maalt’.

Nadere informatie is hieronder te lezen.

Het ‘Voedselbos Beek’ van Robert en Monique Knops is slechts 0,6 ha groot, maar herbergt inmiddels meer dan 1300 plantensoorten, inclusief de kruidenvegetatie, waar sterk op ingezet wordt. Die aantallen worden nog veel groter als de cultivars worden meegerekend. Meer dan 100 fruitsoorten (500 rassen), 20 notensoorten (49 rassen) en veel houtige planten voor hout-, groente-, specerij- of sapproductie. Verder staan er nog meer dan 150 andere houtige planten, waarvan de meesten voor bestuivers uit de insectenwereld zijn bedoeld. In de relatief korte tijd is de steenuil teruggekeerd en worden er steeds vaker zeldzame bijen- en vlindersoorten aangetroffen. Op hetzelfde terrein, dat enkele jaren geleden werd aangekocht als een verwaarloosde fruitboomgaard, is tevens een ecologisch moestuingedeelte ingericht. Verder worden er varkens, eenden en honingbijen gehouden. Doel van dit alles is bevordering van de biodiversiteit, natuurinclusieve (kringloop)landbouw, voedselproductie, alsook productie van snijbloemen en natuurlijke medicijnen. Tijdens de excursie krijgt u uitleg over de verschillende aspecten van een goed voedselbos en de onderliggende filosofie bij Permacultuur, maar kunt u vooral ook zelf ervaren welke alternatieven er voor de ‘stenentuinen’ en de mooi aangeharkte tuintjes zijn.

(Tekst en foto Wim Koetsier)

Algemene informatie

zaterdag 17 augustus 2019 - 09:30
Locatie: 
Voedselbos Beek
Cijnsberg in het verlengde van de Hoolstraat
Beek
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image