Born - Land van Swentibold
Beleid & Organisatie
Op
vrijdag01jan202119:30

ALGEMENE LEDENVERGADERING uitgesteld tot n.t.b. datum in 2020

De ALV die gepland was voor 19 maart is uitgesteld tot een nader te bepalen datum.
Leden en donateurs zijn dan voor de ALV welkom in Harmoniezaal Concordia aan de Koestraat in Obbicht.

(De datum van 1 jan. in de kop van deze aankondiging is fictief en gekozen om deze aankondiging in beeld te houden.)

De agenda voor de vergadering treft u aan in het lentenummer van ons afdelingsblad Bron6.
Bij dat lentenummer is een brief gevoegd met helaas de foute vermelding dat de contributie van € 20 naar € 24 gaat. De werkelijkheid is dat de contributie van € 22 naar € 24 gaat. De bijdrage voor huisgenootleden en donateurs gaat van € 10 naar € 12.

Op het einde van dezelfde brief wordt nog een uiterste opzegdatum van 24 december genoemd, maar het bestuur gaat in de aan de vergadering ter goedkeuring te presenteren Lidmaatschapsvoorwaarden een opzegtermijn van 2 maanden voorstellen. In dat voorstel vervalt ook de mogelijkheid om telefonisch op te zeggen.

Agendapunt 10 van de ALV betreft:

  • de vernieuwing van het Huishoudelijk reglement
    U vindt achter de volgende link het huidige reglement met in grijs de passages waarvoor het bestuur de in rood weergegeven wijzigingen voorstelt.
    Concept HUISHOUDELIJK REGLEMENT
     
  • Vaststelling lidmaatschapsvoorwaarden waarvoor het bestuur een voorstel doet zoals vervat in het
    Concept LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

 

Na de pauze met koffie en vlaai is er een interessante lezing over het project 'Schone Maas' door Sylvia Spierts van IVN Limburg.


Voor verdere informatie of vervoersproblemen bel Arno Duwel op
046 485 3003
 

Algemene informatie

vrijdag 1 januari 2021 - 19:30
Locatie: 
Harmoniezaal Concordia
Koestraat 8
6125 BE Obbicht
Nederland
Contactpersoon: 
Arno Duwel; 046-4853003
Google Maps image