Born - Land van Swentibold
Beleid & Organisatie
Op
donderdag01okt202019:30

ALGEMENE LEDENVERGADERING met VERPLICHTE AANMELDING

De voor 19 maart geplande, maar uitgestelde ALV, wordt gehouden op  donderdag 1 oktober 2020
Leden en donateurs zijn dan van harte welkom in Harmoniezaal Concordia aan de Koestraat in Obbicht.


Voor deelname dient u zich aan te melden via deze link naar het aanmeldingsformulier.
U moet ook kennis nemen van de coronamaatregelen die gelden.

In het zomernummer van ons afdelingsblad Bron6 en achter de volgende link treft u de herziene versie van de Agenda Algemene LedenVergadering 2020 aan.

Bij het lentenummer van Bron6 (met o.a. een eerdere versie van de Agenda voor de ALV), was een brief gevoegd met helaas de foute vermelding dat de contributie van € 20 naar € 24 gaat. De werkelijkheid is dat de contributie van € 22 naar € 24 gaat. De bijdrage voor huisgenootleden en donateurs gaat van € 10 naar € 12.
Op het einde van dezelfde brief werd nog een uiterste opzegdatum van 24 december genoemd, maar het bestuur gaat in de aan de vergadering ter goedkeuring te presenteren Lidmaatschapsvoorwaarden een opzegtermijn van 2 maanden voorstellen. In dat voorstel vervalt ook de mogelijkheid om telefonisch op te zeggen.

Agendapunt 12 van de ALV betreft:

  • de vernieuwing van het Huishoudelijk reglement
    U vindt achter de volgende link het huidige reglement met in grijs de passages waarvoor het bestuur de in rood weergegeven wijzigingen voorstelt.
    Concept HUISHOUDELIJK REGLEMENT
     
  • Vaststelling lidmaatschapsvoorwaarden waarvoor het bestuur een voorstel doet zoals vervat in het
    Concept LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

 

Na de pauze met koffie en vlaai zou er een interessante lezing over het project 'Schone Maas' door Sylvia Spierts van IVN Limburg volgen.
Vanwege de coronacrisis hebben we op voorstel van Sylvia deze lezing geschrapt. Zij stelt voor de lezing bij IVN Born LvS te verplaatsen naar een veilig moment, bv in maart volgend jaar voorafgaande aan de opruimactie die dan zeker weer zal plaatsvinden.

Voor verdere informatie of vervoersproblemen naar de vergadering: bel onze secretaris Neli Kalisvaart 046-451 1993.
 

Algemene informatie

donderdag 1 oktober 2020 - 19:30
Locatie: 
Harmoniezaal Concordia
Koestraat 8
6125 BE Obbicht
Nederland
Contactpersoon: 
Neli Kalisvaart 046-451 1993
Google Maps image