Born - Land van Swentibold
Voor IVN leden
Op
donderdag31mrt202219:30

Algemene ledenvergadering 2022 voor leden en donateurs

Het bestuur van IVN Born-Land van Swentibold nodigt leden en donateurs uit om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 31 maart 2022 en begint om 19.30 u. in het Podiumkerkje, Heilig Kruisstraat 30, 6127 CD Grevenbicht


Er is bij het Podiumkerkje nauwelijks parkeergelegenheid.
Advies: parkeer op de markt van Grevenbicht, Burg Kotenplein 6127 BN (slechts 7 minuten lopen naar het kerkje).


In verband met de catering, die we zelf moeten regelen, is het praktisch als u even laat weten dat u naar de vergadering komt!
Stuur een mailtje naar: ivnborn.secretaris@gmail.com

 

Agenda:

Opening en welkom door voorzitter Arno Duwel.

1. Notulen Algemene ledenvergadering van 4 november 2021
2. Jaaroverzicht 2021 door secretaris Neli Kalisvaart

3. Financieel verslag 2021 door penningmeester Meinse van der Velde
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Begroting IVN 2022 opgesteld door Meinse van der Velde
6. Decharge voor penningmeester en bestuur voor beleid 2021
7. Over vaststelling Lief en leedbeleid bij Bestuursbesluit
8. Vragen aan en opmerkingen over het jaarverslag van de werkgroep- coördinatoren
9. Verslag van de ARBO-coördinator Fenneke Linker
10. Verkiezing van leden kascontrolecommissie
11. Rondvraag

Pauze met koffie en vlaai !

12. Lezing door Frank Keysers: Voorburchten in het Land van Zwentibold
13. Sluiting rond de klok van 22.00uur

Toelichting op de agenda:

Agendapunt 1:
De conceptnotulen van de ALV 2021 zijn via “Bron 6” nummer 147 (winter 2021) aan alle leden en donateurs verspreid.

Ook hier op de website kunt u dit nummer van “Bron 6” opzoeken en herlezen.
Op deze vergadering liggen de notulen van 2021 en de financiële stukken 2021 en begroting 2022 ter inzage.

Agendapunt 7:
Het bestuur heeft afspraken vastgesteld wanneer en hoe er bij jubilea, afscheid en overlijden bij (bestuurs)leden-IVN’ers en collega-afdelingen een blijk van belangstelling vanuit onze IVN-vereniging wordt gegeven.

Agendapunt 8:
De jaarverslagen van de werkgroepen vindt u in
“Bron 6” nr.148 . Ook dit nummer vindt u hier op onze website.
Heeft u daarover vragen? Stel ze tijdens deze vergadering aan de aanwezige coördinatoren.

Agendapunt 10: Voor de kascontrolecommissie vragen we weer enkele van onze leden om de boekhouding van onze vereniging te controleren.

Agendapunt 12: Na de pauze zal Frank Keysers een lezing houden met de titel:
                          Voorburchten in het Land van Zwentibold.

Kastelen en voorburchten zijn met name plekken waar natuur en cultuur bij elkaar komen. Tijdens de lezing zal de spreker een tiental voorburchten in de regio belichten aan de hand van vestingbouwkundige principes. De lezing zal verlucht worden met veel afbeeldingen, waardoor u ‘onze’ en andere voorburchten daarna waarschijnlijk met andere ogen gaat bekijken.

Algemene informatie

donderdag 31 maart 2022 - 19:30 tot 22:00
Locatie: 
Podiumkerkje
Heilig Kruisstraat 30
6127 CD Grevenbicht
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image