Aanmeldingsformulier

Via dit formulier kun je je aanmelden als lid of donateur van IVN Born - Land van Swentibold.
Eventuele opzegging voor 1 november doorgeven aan de ledenadministratie per e-mail 
ivnborn.leden@gmail.com 
of schriftelijk bij het secretariaat
p/a Marcus Aurelius 21, 6121 NX, Born

Straat en huisnummer
Klik dit hokje aan als je ook een abonnement op de Natuurgids wenst
Kies de komende maand of later.
Klik dit hokje aan als je het afdelingsblad Bron6 via e-mail wil ontvangen.