Aanmeldingsformulier

Via dit formulier kan je je aanmelden als lid of donateur van het IVN Born - Land van Swentibold.
Eventuele wijzigingen voor 15 december doorgeven aan de ledenadministratie per email ivnborn.leden@gmail.com .

Straat en huisnummer
Klik dit hokje aan als je ook een abonnement op de Natuurgids wenst
Kies de komende maand of later.
Klik dit hokje aan als je het afdelingsblad Bron6 via e-mail wil ontvangen.
Opmerkingen/ speciale interesses/ deelname aan werkgroep