Zes jaar planten inventariseren in de Mandelanden werpt vruchten af! Landschap

Zes jaar planten inventariseren in de Mandelanden werpt vruchten af!

Borger-Odoorn 28 november 2019

IVN werkgroep Mandelanden:

Al zes jaar inventariseert de werkgroep Mandelanden de plantengroei in dit natuurgebied bij Borger. Zij doet dit voor de Stichting Het Drentse Landschap, de eigenaar van de Mandelanden.

Tijdens de inrichting van het gebied bleek al dat er sprake was van heel veel kwelwater in het terrein. Dit ijzerrijke kwelwater kleurde de pas afgegraven grond roodbruin.

kwelwaterKweldruk betekent een goede uitgangspositie voor planten die afhankelijk zijn van dit mineraalrijke grondwater. Dit zijn o.a. de planten die thuis horen in Dotterbloemhooilanden.

In de eerste plannen voor het beheer van de Mandelanden werd de hoop uitgesproken dat zo’n soortenrijk hooiland zou ontstaan in het gebied. Maar dat gaat niet vanzelf. Zo’n hooiland ontstaat alleen als de uitgangspositie gunstig is en als het jaarlijks wordt gemaaid waarna het maaisel wordt afgevoerd. Dat maaien en afvoeren is een dure vorm van beheer, vooral omdat daarvoor speciale maaimachines, zogenaamde wetlandmaaiers nodig zijn.

Na een bepaalde periode zou bekeken worden of het ingezette beheer als dotterbloemhooiland wordt voortgezet en dat was afhankelijk van de vraag of de planten die in zo’n hooiland thuis horen ook echt worden aangetroffen. De werkgroep kan na zes jaar planten kijken deze vraag positief beantwoorden. In het groeiseizoen is er sprake van een prachtig bloemrijk hooiland, waarin nu naast veel andere soorten ook de Gewone dotterbloem is teruggekeerd.

gewone dotterbloemOnlangs overlegde de werkgroep met Het Drentse Landschap. Het resultaat van dit overleg is dat voorlopig het maaibeheer in een groot deel van het natte middengedeelte van de Mandelanden wordt voortgezet. Een klein deel dat erg nat is kan zich ontwikkelen tot een broekbos en rietland. Een bos waarin o.a. de blauwborst zichthuis voelt.

Een uitgebreid verslag van de werkzaamheden en een lijst van alle planten die we in de afgelopen jaren vonden vind je hier.

Ontdek meer over

Deel deze pagina