Borger-Odoorn
Natuur in de Buurt
dinsdag24sep2019

Wandeling langs het Achterste diep

Op zaterdag 21 september verzamelden een dertiental IVN-ers zich voor een wandeling in het Hunzedal. Deze wandeling was een vervolg op een lezing, die Geert de Vries eerder dit seizoen gaf. De gids (Jos Vink) koos voor een wandeling langs een deel van het Achterste diep in het Lofargebied tussen Buinen en Exloo. Voor deze wandeling kregen we speciaal toestemming van Het Drentse Landschap. De wandeling voerde namelijk grotendeels door een voor wandelaars afgesloten rustgebied. Van rust was overigens die dag geen sprake. Er werd volop gemaaid en gehooid. Voor de natuur is dat noodzakelijk. Maaien en afvoeren van het maaisel is goed omdat het afvoeren van voedingsstoffen de bodem verschraalt. Hierdoor krijgen planten die niet houden van overvloedig voedsel in de bodem ook een kans.

vistrapVoor de wandeling was het jammer dat er was gemaaid. We zagen nog redelijk veel verschillende plantensoorten maar een week eerder was de oogst veel groter geweest.

Het Achterste diep was ook uitgebaggerd. Heel veel waterpest en modder lag op de oever. We kwamen ook een hoop takken tegen die uit het diepje was gehaald. Ze waren daar duidelijk door bevers in gedeponeerd. Ook elders zagen we veel beversporen.

In de plassen in het gebied zaten veel ganzen en knobbelzwanen. Nu nog vooral grote Canadese ganzen en grauwe ganzen. Over een tijdje komen de rietganzen en brandganzen weer. Door de maai- en baggeractiviteiten was de natuurbeleving wat minder maar het prachtige weer maakte veel goed.

Achterste diepFoto's: ©EricMachiels