Borger-Odoorn
Natuur in de Buurt
zaterdag08jun2019

Verslag excursie knollathyrus zondag 19 mei 2019

Zondag 19 mei verzamelden 22 belangstellenden zich op de Middenweg in Eesergroen voor een excursie in het gebied Kattenveen.

Het belangrijkste deel van de excursie was eigenlijk niet een natuurgebiedje rond het Kattenveen maar een strookje berm van ongeveer 50 meter aan de Middenweg. Hier groeit en bloeit de knollathyrus, een klein maar zeer zeldzaam en bedreigd plantje. Naast deze locatie komt het in Drenthe nog op twee andere plaatsen voor. Ook elders in Nederland is hij zeer zeldzaam. Bijzonder dat hij hier zo in de berm groeit. We vonden een behoorlijk aantal bloeiende exemplaren. Het plantje groeit op lemige grond. Men wil het plantje voor uitsterven bewaren door goed beheer en herintroductie op andere geschikte plaatsen. Uitgelegd werd op welke wijze men dit wil realiseren.

Hierna verlieten we de weg met de knollathyrus en maakten een wandeling door een aangrenzend natuurgebiedje. In de boswachterij Odoorn werd ons het een en ander verteld over de bossen van Drenthe en met name van de boswachterij Odoorn..

Hoe de heidevelden en zandverstuivingen plaats maakten voor aanplant van bomen.

Enerzijds om het stuivende zand tegen te houden maar ook als productie bos, o.a. voor hout voor de mijnbouw. Tegenwoordig is dit bos multifunctioneel. Dat wil zeggen voor natuur, toerisme en productie.

Tijdens de wandeling kregen velen van ons bezoek van kleine rupsen die neerstreken op onze kleding. Het zijn rupsen (zgn. spanners) van de eikenbladroller en kleine- en grote wintervlinder. Mieren sleepten de rupsen mee naar hun nest dat onder een picknick bank lag.

Op deze mooie zonnige lentedag lieten de vogels zich ook goed horen en konden we genieten van veel planten en bomen.

Gezien het bijzondere karakter van deze excursie waren naast IVN Borger-Odoorn ook Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer, Stichting landschapsbeheer Drenthe en de provincie mede organisatoren van deze middag. Mede door het prachtige weer en nog bloeiende plantjes van de knollathyrus konden we terug zien op een zeer geslaagde excursie.

 

Wietze Koops