Borger-Odoorn
Bloemen & Planten
woensdag22jul2020

Nieuwsbericht juli

Volgend voorjaar meer wilde bloemen in uw tuin?

Onze IVN afdeling gaat door met de actie bloemenweide. Tot 30 augustus kan  bij ons een speciaal voor grondsoorten in onze gemeente samengesteld mengsel van bloemzaden worden besteld. Biologisch geteeld en ook nog eens met maar liefst 20% korting. Als u in september inzaait wordt u volgend  voorjaar verrast met prachtige wilde bloemen in uw tuin. Heel fijn voor vlinders en bijen, die het moeilijk hebben in ons gecultiveerde land!

©JanLees ook het succesverhaal van het dorp Valthe waar inwoners samen met IVN al veel saai groen omgetoverd hebben in een bloemenweide. 

Valthe bloeit op

Er is iets bijzonders aan de hand in Valthe op de Hondsrug. Het lijkt wel alsof nergens zoveel wilde bloemen bloeien als in dit pittoreske dorp. In het vroege voorjaar kleuren de stinsenplanten het Perron, in de nazomer zijn het de zonnebloemen in de akkerranden, en de hele zomer door bloeien de bloemen in de wilde bloemenweides. Deze staan niet alleen op het terrein van de gemeente. Ook veel inwoners hebben een bloemenweide aangelegd in hun eigen tuin. Inmiddels zijn ook bloemenweides aangelegd bij bedrijven en instellingen. 

©Jan Veldman

Zo’n drie jaar geleden heeft IVN Borger-Odoorn het initiatief genomen om bloemenweides aan te leggen. Dit is dringend nodig omdat de insectenstand drastisch terugloopt. Samen met de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe is toen het initiatief genomen om in Valthe drie terreintjes van de gemeente natuurlijker in te richten. Met als gevolg dat inwoners ook in hun eigen tuin wilde bloemen zijn gaan inzaaien.


©Jos VinkOnlangs zijn de veldjes in Valthe opnieuw bekeken. Besloten is om deze verder uit te breiden. Gemeente en Landschapsbeheer Drenthe zorgen voor het benodigde zaad en het plantmateriaal. IVN Borger-Odoorn zorgt voor de vrijwilligers voor het planten, inzaaien en een deel van het onderhoud. In goed overleg met de gemeente wordt het maaibeleid onderling afgestemd.