Borger-Odoorn
Natuur in de Buurt
donderdag06feb2020

Mandelanden in nieuwsbrief Werkgroep Florakartering Drenthe

Foto boven: Loos blaasjeskruid ©Jos Vink

In de onlangs verschenen nieuwsbrief van de Werkgroep Florakartering Drenthe wordt uitgebreid aandacht besteed aan de activiteiten van de Werkgroep Mandelanden van onze IVN afdeling. Deze werkgroep inventariseert al zes jaar de plantengroei in het natuurgebied Mandelanden bij Borger.

In 2012 werd het 120 ha grote gebied teruggeven aan de natuur en werd het beheer overgenomen door Het Drentse Landschap. De inrichting had een tweeledig doel: natuur en waterberging in extreem natte periodes.

Vanaf 2013 heeft onze IVN afdeling de plantengroei in het gebied gevolgd. Afgelopen najaar werd een periode van zes jaar afgesloten en werd Het Drentse Landschap geadviseerd over het beheer in de komende tijd.

Dotterbloemhooiland

In het in 2012 opgestelde beheersplan werd de verwachting uitgesproken dat het middendeel van het gebied zich zou ontwikkelen tot een dotterbloemhooiland. De werkgroep constateert dat deze verwachting voor een deel uitkomt. Er worden steeds meer soorten gevonden die thuishoren in dit hooiland type en ook de Gewone dotterbloem rukt op. Met name vorig jaar werden veel meer bloeiende exemplaren aangetroffen. Opvallend is dat enkele planten de hele winter doorgebloeid hebben. 

gewone dotterbloem
Foto: Gewone dotterbloem ©Jos Vink

Zeldzame planten

Ook zeldzame planten voelen zich steeds meer thuis in de Mandelanden. Het Moeraskartelblad bijvoorbeeld, dat tot een aantal jaren geleden alleen in het Reestdal massaal voorkwam. In de slenken en de beek is het Loos blaasjeskruid en Duizendknoopfonteinkruid aangetroffen. In het noordelijk deel van het gebied is zelfs een heischraalgraslandje ontstaan op een geplagd stukje grond. Hier zijn o.a. Ronde zonnedauw, Blauwe zegge en Moeraswolfsklauw gevonden.

Ronde zonnedauw © Jos VinkFoto: Ronde zonnedauw ©Jos Vink

Grote boterbloem

De Grote boterbloem is van de de boterbloem soorten die in ons land voorkomen de grootste plant en langzamerhand ook één van de zeldzaamste. De werkgroep heeft in de Mandelanden een flinke populatie teruggevonden. Met name deze soort laat zien dat in de Mandelanden veel kwelwater opborrelt. Dit water afkomstig van de hogere delen van de Hondsrug is soms vele tientallen jaren onderweg geweest en is heel erg schoon en mineraalrijk. Precies wat de zeldzame soorten in de Mandelanden nodig hebben.

kwelwaterHet uitgebreide artikel Zes jaar kijken naar planten in de Mandelanden kunt u hier downloaden: