Borger-Odoorn
Bloemen & Planten
maandag11mrt2019

Geslaagde informatieavond over bloemenweides

Foto: Jos Vink (Atalanta)

Op 28 februari hebben 30 belangstellenden een informatiebijeenkomst over bloemenweides bijgewoond in de Schuttershof in Valthe. Voor deze avond waren  professionele hoveniers en particulieren die via IVN Borger-Odoorn bloemenzaad hebben besteld uitgenodigd. Er waren twee inleidingen. Pieter Posthumus van Landschapsbeheer Drenthe vertelde over het belang van biodiversiteit voor het voortbestaan van insecten. Hij gaf voorbeelden van initiatieven van burgers bij de aanleg van bloeiende bermen. Roelof Jan Koops van de Cruydt-Hoeck gaf uitgebreid advies over aanleg en onderhoud van een bloemenweide in de eigen tuin. Dit leidde tot veel vragen en de behoefte om na de zomer nog eens bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen. Lidy Kuiper zegde dit toe. Ook kon zij de resultaten van de eerste bestelronde meedelen. Ruim 45 deelnemers/sters hebben meer dan 3700 m2 bloemenweide in particuliere tuinen ingezaaid of gaan dat deze maand nog doen. In grootte varieren deze weides  tussen de 25 en 500 m2. De bestelactie wordt in juli en augustus voortgezet zodat in september weer kan worden ingezaaid.

Jan Veldman, IVN Borger-Odoorn