Natuurbehoud & -ontwikkeling

Natuurbehoud & -ontwikkeling

Het gebied Mandelanden dat ten zuidwesten van Borger ligt, is in de winter van 2013 door Het Drents Landschap samen met het Waterschap Hunze en Aa opnieuw ingericht. Natuurherstel van het beekdal van de bovenloop van het Voorste diep staat hierbij centraal. De werkgroep Natuurbehoud en –ontwikkeling gaat samen met Het Drents Landschap de natuurontwikkeling in dit gebied de komende jaren volgen en in kaart brengen.

Inmiddels is het gebied veranderd in een groene oase.  Regelmatig zijn de leden van de werkgroep in het gebied te vinden. Elke wandeling hier is een spannende aangelegenheid. Welke planten zijn er bijgekomen en zien we vogels die we nog niet eerder gezien hebben. Ondanks de droogte van de laatste maanden stroomt er voldoende water door de slenken en zie je het kwelwater op verschillende plaatsen uittreden.

Op de opendag op 29 september a.s., georganiseerd door Het Drentse Landschap, zullen de leden van de werkgroep als natuurgids optreden en de belangstellenden rondleiden door het gebied.

Voor de komende maanden staan er lezingen en excursies op het programma met als thema de verwachte ontwikkeling van de flora en fauna in de Mandelanden. In samenwerking met Het Drents Landschap en de stichtingen FLORON (flora), SOVON (vogels) en RAVON (reptielen, amfibieën en vissen) gaan we telprojecten opzetten.

Meer weten

Heeft u interesse in de activiteiten van de werkgroep of wilt u lid worden van deze werkgroep?
U kunt een email sturen naar ivnbonatuur@gmail.com.