Borger-Odoorn
Natuur
Op
zaterdag16sep201713:30

Zwerftocht door de Mandelanden

Waterdichte laarzen noodzakelijk!

Deze zwerftocht gaat op herhaling. Vorig jaar ontdekten we bij prachtig weer allerlei bijzonderheden in het ruige gebied. De Mandelanden bestaat uit 120 ha nieuwe natuur rond het beekdal van het Voorste Diep. Het Voorste Diep vormt één van de bovenlopen van de rivier de Hunze, die via het Zuidlaardermeer uiteindelijk zijn water loost in de Waddenzee. Het gebied kreeg zijn huidige vorm in 2013 en wordt beheerd door de Stichting Het Drentse Landschap.

Het Voorste Diep kreeg tijdens het natuurherstelproject zijn kronkelende loop weer terug en meandert als vanouds door het moerassige landschap. Paden zijn er niet en struinpaden, die gemaakt zijn door het vee dat de graslanden begraasd lopen vaak dood op slenken die eveneens opnieuw gegraven zijn. De natuurgidsen Wietze Koops en Jos Vink van het IVN zoeken samen met de deelnemers aan de zwerftocht naar een wel begaanbare route door het gebied.

De struintocht voert dwars door het gebied. Omdat het daar nat is zijn laarzen beslist noodzakelijk. Honden zijn niet toegestaan in de Mandelanden.

Algemene informatie

zaterdag 16 september 2017 - 13:30
Locatie: 
Picknickbank bij brug over het kanaal Buinen-Schoonoord,
Westdorperstraat
Borger
Nederland
Extra Informatie: 

Kosten: geen, vrijwillige bijdrage voor activiteiten IVN wordt op prijs gesteld.

Google Maps image