Borger-Odoorn
Biodiversiteit
Op
dinsdag21jan202019:30

Werken aan biodiversiteit in Drenthe

lezing door Hans Dekker

De natuur is in de laatste eeuw sterk veranderd. Gedurende de laatste drie decennia is de druk verder toegenomen. Tegelijkertijd is er op uitgebreide schaal gewerkt aan natuurherstel in Drenthe. Soms met spectaculaire resultaten. Hans Dekker laat zien op welke wijze er aan dat herstel gewerkt is, hoe de natuur daarop reageert en welke uitdagingen er nog bestaan. Zeker in deze tijd met een stevige stikstofdiscussie een actueel onderwerp. Het zal een inspirerende avond worden!

Hans Dekker is in het dagelijks leven beleidsmedewerker bij de provincie Drenthe en houdt zich intensief met de natuur in Drenthe bezig, niet alleen professioneel maar ook hobbymatig. Hij is o.a. auteur van het boek Natuur van topklasse waarin de Drentse Natura 2000 gebieden in beeld worden gebracht. Hans is daarnaast een enthousiast orchideeënliefhebber. Van zijn hand verscheen o.a. het boek orchideeën in Noord Nederland.

Voor het bijwonen van deze lezing is een bijdrage verschuldigd van €  5,- voor IVN leden en € 7,50 voor niet leden.

Algemene informatie

dinsdag 21 januari 2020 - 19:30
Locatie: 
Hunebedcentrum
Hunebedstraat 27
9531 JV Borger
Nederland
Extra Informatie: 

Het kenniscentrum van het Hunebedcentrum ligt aan de Bronnegerstraat 12. Daar is zeer beperkt de mogelijkheid om auto’s te parkeren. Als u de auto parkeert op de grote parkeerplaats van het Hunebedcentrum aan de Hunebedstraat bereikt u het kenniscentrum door om het hoofdgebouw te lopen via de gesteentetuin. Dit pad is slecht verlicht. Een zaklantaarn is raadzaam.

Contactpersoon: 
Google Maps image