Borger-Odoorn
Natuur
Op
zaterdag20apr201909:00

De natuur beleven

in het Zuidlaardermeergebied

Foto: witwangstern ©Lenie Doornkamp

Het Zuidlaardermeer en omgeving vormen een toplocatie voor natuurbeleving. Heel veel water-, riet- en weidevogels voelen zich er prima thuis. Niet alleen om er te broeden, maar ook om aan te sterken tijdens de vogeltrek. In de winter zijn er honderden Riet- en Kolganzen.

kolganzenFoto:  Kolganzen, ©Lenie Doornkamp

Dit is niet altijd zo geweest. Jarenlang was de omgeving van het meer en het aangrenzende Hunzedal ingericht voor de landbouw. De waterstanden werden laag gehouden en er werden- veel te vaak en ook nog eens te vroeg in het jaar gemaaid.

Nu is het Zuidlaardermeergebied een door het Groninger landschap beheerd natuur- en waterbergingsgebied. Maaien vindt plaats na het broedseizoen. Mede daardoor is het gebied is ruiger geworden. Voor sommige vogelsoorten is dat minder gunstig maar het aantal soorten is spectaculair toegenomen. Zeldzame soorten zoals de Witvleugelstern werden gezien en de Witwangstern broedde er zelfs. Algemeen bekend is ook dat de Zeearend er met succes jongen heeft grootgebracht.

zeearendFoto: Jonge zeearend ©Lenie Doornkamp

Op 20 april gaan we het gebied verkennen. Details zijn nog niet bekend. We zoeken naar verwachting de mooiste plekjes op met de auto en maken van daaruit korte wandelingen. Rond het middaguur komen we uit bij één van de leuke horecagelegenheden in het gebied. In de loop van de middag gaan we weer huiswaarts, tijd genoeg dus om een leuke dag met elkaar te hebben.

blauwborstApril is een prachtige maand om het gebied te bezoeken. Niet alle kleine zangers zijn al teruggekeerd vanuit hun winterverblijf. Graspiepers, Veldleeuweriken, Blauwborsten (zie foto) en wellicht ook de Geelgors zullen aanwezig zijn. Ook steltlopers zijn er genoeg: Grutto’s, Kieviten, Kemphanen, Tureluurs. Er is kans op een wiegende Bruine Kiekendief boven het riet en misschien  zien we ook  de ‘Vliegende Deur’ , zoals de Zeearend vaak genoemd wordt.

 

Algemene informatie

zaterdag 20 april 2019 - 09:00
Locatie: 
Hunzehuys
Molenstraat 3
9531 CH Borger
Nederland
Extra Informatie: 

Genoemde locatie is het vertrekpunt!

Google Maps image