Borger-Odoorn
Overig
Op
maandag02mei202219:00

Bezoek aan het Tusschenwater

een natuurgebied bij Zuidlaren van Het Drentse Landschap.

We worden voor deze excursie uitgenodigd door IVN Zuidlaren

Wanneer: maandag 2 mei om 19.00 uur, vertrek uit Borger om 18.30 uur. Duur excursie ongeveer 2 uur.

Opgave voor deze gratis excursie is noodzakelijk. Graag voor 29 april. Graag bij opgave ook vermelden of je je auto kunt inzetten voor het vervoer. Kosten auto worden vergoed!

Waterwinning, waterberging en natuur hebben alle ruimte in het Tusschenwater; een prachtig gebied in het Hunzedal, tussen het Annermoeras en het Zuidlaardermeer. Uniek aan dit deel van de Hunze is dat het winnen van drinkwater uit grondwater altijd door kan gaan, ook in extreme situaties waarbij het gebied ingezet wordt voor waterberging.

Een uniek samenwerkingsproject heeft geleid tot dit prachtige natuurgebied. In april 2019 werd het Tusschenwater officieel geopend. Het gebied is in beheer bij Stichting Het Drentse Landschap. In de loop van de tijd ontstaat hier een moeras- en nat graslandgebied met lokaal broekbos rondom een meanderende, brede Hunze. Hierdoor ontstaan er nieuwe leefgebieden voor talloze soorten riet- en moerasvogels, ganzen en eendensoorten. Maar ook dieren als de bever en otter krijgen de kans zich hier te vestigen.

De excursie wordt begeleid door een gidsen van IVN Zuidlaren. Zij weten alles over het ontstaan van dit unieke gebied en de vele soorten vogels, planten en zoogdieren je er kunt tegenkomen.

 

Algemene informatie

maandag 2 mei 2022 - 19:00
Extra Informatie: 

Vertrek uit Borger om 18.30 uur. Duur excursie ongeveer 2 uur.

Opgave voor deze gratis excursie is noodzakelijk. Graag voor 29 april. Graag bij opgave ook vermelden of je je auto kunt inzetten voor het vervoer. Kosten auto worden vergoed!

Contactpersoon: