Werkgroep Planten

Doelstelling van de Plantenwerkgroep:

Het worden van een expertisecentrum voor planten in brede zin, dus ook bomen en struiken.
Als bijzonderheid zullen we kennis ontwikkelen over geneeskrachtige kruiden en kruiden voor de keuken.

Hoe willen we dat bereiken?

Leren van elkaar.
Het doen van veldwerk: inventariseren en determineren.
Het aanleggen van een databank voor beschrijvingen en foto’s.

Ons werkterrein:

Binnen de gemeentegrenzen van Best en dan m.n. de ruderale gronden met hun typische pioniersplanten.

Uitstraling naar buiten:

Geven van presentaties en het organiseren van speciale wandeltochten.

 

Voorzitter: Trudy aan den Toorn
tel. 06-49998012, e-mail: trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl

Coördinator: Henk van Kessel
tel. 06-12461211, e-mail: hmvankessel@onsmail.nl