Vertrouwenspersoon

Het bestuur van IVN Best streeft naar geestelijk welzijn en een plezierige omgang met elkaar. Bij ongewenst gedrag graag contact opnemen met de vertrouwenspersoon van onze vereniging, Jan Ackermans, tevens voorzitter van de afdeling. Hij is bereikbaar via telefoon: 0499-398659 of via e-mail: jan_ackermans@hotmail.com. Zijn gegevens vind je ook in het Seizoenblad.