Vereniging

IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Best is opgericht op 24 juni 1970 en telt ongeveer 350 leden. Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 40238622 en RSIN 007878941.IVN Best

Banknummer NL46 INGB 0003 2117 35 t.n.v. IVN Best

IVN is aangesteld als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur maakt een jaarverslag waarin u kunt lezen waarmee IVN Best zich in het afgelopen jaar heeft bezig gehouden.

De Vereniging wil graag transparant zijn over de financiën. Daarom vindt u hier


De Werkgroep Activiteiten en de Werkgroep Wandelingen maken jaarlijks een programma van alle lezingen, cursussen en wandelingen die IVN Best organiseert.