Vereniging

IVN Best is opgericht in 1970 en telt ongeveer 350 leden. Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 40238622 en RSIN 007878941.

Banknummer NL46 INGB 0003 2117 35 t.n.v. IVN afd. Best

IVN is aangesteld als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur van IVN Best streeft naar geestelijk welzijn en een plezierige omgang met elkaar. Bij ongewenst gedrag graag contact opnemen met de vertrouwenspersoon van onze vereniging, Jan Ackermans, tevens voorzitter van de afdeling. Hij is bereikbaar via telefoon: 0499-398659 of via e-mail: jan_ackermans@hotmail.com. Zijn gegevens vind je ook op de achterkant van het Seizoenblad.

Het bestuur maakt een jaarverslag waarin u kunt lezen waarmee IVN Best zich in het afgelopen jaar heeft bezig gehouden.

De Vereniging wil graag transparant zijn over de financiën. Daarom vindt u hier


De Werkgroep Educatie en de Werkgroep Wandelingen maken jaarlijks een programma van alle lezingen, cursussen en wandelingen die IVN Best organiseert.