Scheeken

De Scheeken aan de oostzijde van de A2 komt landschappelijk sterk overeen met De Mortelen, zij het dat de afwisseling tussen (populieren)bossen en natte graslanden hier wat grootschaliger is.
Zie topografische kaart 51B.