Ruwe berk

Betula pendula

De ruwe berk is een inheemse boom die in vrijwel geheel Europa groeit. De berk heeft een sterke sapstroom. Bekend is het berkensap dat van berken wordt getapt en dat wat zoetig smaakt en vooral in Rusland wordt gedronken. Het zgn. berkenwater wordt gemaakt van het blad en wordt met name gebruikt als haarwater. Berken zijn zgn. natte bomen en hebben een zekere brandpreventie. In Zweden werden vroeger berken massaal (verplicht) aangeplant in steden en dorpen vanwege de houten huizen. Men ziet berken vooral aan de randen van productiebossen. De berk leeft in symbiose met de vliegenzwam, die je dan ook veel onder berkenbomen tegenkomt. Berken kunnen worden aangetast door roest, de berkenwants en door de heksenbezem een woekering die door een schimmel wordt veroorzaakt. De berk is een windbestuiver en een waardplant voor vlinders (voedsel voor de rupsen).