Roodbladige hemelboom

Ailanthus altissima ‘Purple Dragon’

De hemelboom is afkomstig uit China en wordt in Nederland beschouwd als een invasieve uitheemse plantensoort wegens grote concurrentie met inheemse soorten. De hemelboom scheidt chemicaliën af die schadelijk is voor planten en insecten. Sinds 2019 staat de hemelboom op de Unielijst van invasieve exoten. Handel erin is verboden en voorkomen dient te worden dat al aanwezige bomen zich vermeerderen.
De boom heeft kleine, groenachtige bloemen die in grote pluimen hangen. Mannelijke en vrouwelijke bloemen bevinden zich vaak op verschillende bomen (tweehuizig). Met zijn grote bladeren neemt de hemelboom veel luchtverontreinigende stoffen op uit de atmosfeer. Dit maakt de hemelboom tot een ideale stadsboom, maar helaas is dat verleden tijd. De gemeente Best gaat deze boom op termijn vervangen. Nieuwe hemelbomen zullen niet meer worden aangeplant.