Privacyverklaring IVN Best

IVN Best hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, donateurs en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door IVN Best met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. We houden ons in alle gevallen aan de eisen van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wetgeving is op 25 mei 2018 van kracht geworden en geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Opslag en verwerking van de gegevens

IVN Best legt in de volgende gevallen uw persoonsgegevens vast:
• Als u lid of donateur wordt van IVN Best
• Als u zich landelijk aanmeldt als lid
• Als u informatie aanvraagt
• Als u deelneemt aan activiteiten en cursussen

IVN gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling en om leden en donateurs te informeren over projecten, producten en het werk van IVN Best. Wij delen uw gegevens niet met derden.

In het Huishoudelijk Reglement (HHR), vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 9 oktober 2018, staat de wijze omschreven, waarop een lid zich kan aanmelden en hoe de gegevens worden opgeslagen.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IVN Best uw gegevens verzamelt en verwerkt:
• Wanneer u een IVN-lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden.
• Wanneer u informatie aanvraagt bij IVN Best.
• Wanneer u producten en/of diensten van IVN Best afneemt. Dit kan bijvoorbeeld via de landelijke webwinkel.
• Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) activiteiten en cursussen op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media.

Soort gegevens

IVN Best verwerkt uw naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum (ten behoeve van mailing en levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling) en gegevens dat bepaalde onderwerpen u interesseren (ten behoeve van de werkgroepen).

Gegevens inzien en/of wijzigen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kunt u indienen per e-mail, voorzien van uw naam en adres. Uw e-mail kun u richten aan het secretariaat van IVN Best, secretariaat.ivnbest@gmail.com.

Wijzigen van de privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door IVN Best te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment, dat ze op onze website zijn gepubliceerd.