Pailjaart

De Pailjaart ligt in de directe omgeving van de natuurbrug over de A2 tussen Best en Liempde. Het is een complex van (populieren)aanplantingen van verschillende leeftijd, grotendeels met ruige onderbegroeiing en een rijke kruidenlaag. Eikenbossen staan er op enkele plaatsen evenals de grove den, douglasspar, lariks en berk. De onderbegroeiing bestaat voornamelijk uit zwarte els, hazelaar en diverse wilgensoorten. Op en langs de paden die door dit boscomplex lopen, vertonen een mooie vegetatie evenals de sloten die door de Pailjaart lopen. Reeën, vogels, kikkers en insecten zijn hier te zien.
Zie topografische kaart 51B.