Best
Vogels
vrijdag21okt2016

Biotoop zeldzame steenuil bedreigd

Een steenuil heeft onderdak gevonden in de kippenschuren naast de St. Annahof in buurtschap Aarle in Best.

Vogelkenner Cor Karsemakers is er zeker van: in de verweerde kippenschuren van de St. Annahof in Aarle heeft zich een steenuil gevestigd. ,,Kijk maar", zegt hij, wijzend op braakballen en veren die hij er recent heeft gevonden. ,,Ik had hem daar al vaker zien zitten, maar dit is bewijs dat hij hier ook echt woont."

Bijzonder, vindt Karsemakers. Deze steenuil is al de derde die zich in het buurtschap bij Best heeft gevestigd. ,,Dat ze zo dicht op elkaar zitten, zie je normaal alleen in de Achterhoek." De steenuil is een beschermde soort, die van oudsher leeft in kleinschalige, agrarische cultuurlandschappen.

Maar slecht nieuws voor de steenuil van de St. Annahof: zijn habitat wordt bedreigd. Het woonhuis met de houten kippenschuren wordt eind deze of begin volgende maand gesloopt. De gebouwen zijn in dusdanig slechte staat, dat ze een gevaar voor de omgeving vormen, meldde de gemeente Best medio juni. Een van de schuren is al ingestort.

Aandacht

Karsemakers hoopt dat de uilenbiotoop nog gered kan worden en heeft het college van B en W daarom vorige week een e-mail en brief gestuurd. De brief om aandacht te vragen voor de steenuil. ,,Als je een van de hokken laat staan of eventueel verplaatst, je plant er vrucht- en bessendragende struiken en zaait er wat kruidachtige soorten, dan zorg je ervoor dat de steenuil misschien wel wil blijven. Als het er maar rommelig genoeg is en dat is zelfs in het buitengebied niet overal het geval", legt Karsemakers uit.

De e-mail gaat meer in op de cultuurhistorie van de plek. De nu zwaar verwaarloosde kippenstallen zijn gebouwd in de heropbouwperiode, kort na de Tweede Wereldoorlog. Ze laten de overgangsperiode zien van keuterboer naar intensieve veehouderij. Waar andere bedrijven later overgestapt zijn op legbatterijen, heeft kippenboer Jan Latijnhouders van de St. Annahof daar nooit voor gekozen. ,,In mijn jonge jaren ben ik er vaak gaan helpen en het zou mooi zijn als mijn kleinkinderen straks in een van die hokken weer kippen konden voeren en eitjes uit de legnesten halen", schrijft Karsemakers hoopvol. De vogelkenner heeft informeel al aangeboden uilengaten te maken in het hok. De Stichting Ark van Noah, die er recht tegenover is gevestigd en met boerderijdieren verzorgingshuizen bezoekt, is bereid het beheer op zich te nemen.

De gemeente Best laat in een reactie weten 'in principe' alle opstallen te slopen. ,,Nog langer wachten op duidelijkheid over eventuele herontwikkeling van het perceel wordt niet verantwoord geacht vanuit veiligheid", meldt een woordvoerder namens wethouder Marc van Schuppen. Maar hij wil wel bekijken of een van de schuren in samenspraak met omwonenden en natuurorganisatie IVN Best kan blijven staan.

Volgens IVN moét de gemeente ook compenseren voor de sloop. "De steenuil verblijft en foerageert er en dan is dat een verplichting", zegt Marco Renes van de IVN-commissie uilenbescherming. De gemeente kocht het terrein in 2006 voor 850.000 euro om er agrarische bedrijven die op de plek van nieuwbouwwijken Dijkstraten en Aarle zijn gevestigd, naar te kunnen verplaatsen.

Bron: Eindhovens Dagblad, 21-10-2016

Foto steenuil: Wikipedia

 

Vervolg

Oplossing voor steenuil Aarle

Eén van de kippenstallen op het erf van de Sint Annahof in buurtschap Aarle blijft voorlopig sloop bespaard. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de gemeente Best, vogelkenner Cor Karsemakers, IVN en enkele buurtbewoners.

Het bijgebouw zal waarschijnlijk worden verplaatst in de richting van de boerderij waar de Stichting Ark van Noah is gehuisvest. De organisatie die met boerderijdieren zieke kinderen en verzorgingshuizen bezoekt, neemt het beheer over. Samen met Karsemakers zullen zij de schuur geschikt maken als leefgebied voor een steenuil.

De habitat van de zeldzame uilensoort werd bedreigd doordat de Sint Annahof met alle erbij horende kippenhokken op de nominatie staat voor sloop. Karsemakers had daarom vorige week een brief naar de gemeente gestuurd waarin hij zijn zorgen over de toekomst van de steenuil uitte.

De gemeente Best kocht het perceel aan de Aarleseweg 3 in 2006 aan voor 850.000 euro. Doel was toen de locatie te gebruiken om bedrijven met een vestiging op de plek van nieuwbouwwijken Dijkstraten en Aarle (ten zuidoosten van de gelijknamige buurtschap) te verplaatsen. Wethouder Marc van Schuppen (Best Open, ruimtelijke ordening) liet kort voor de zomer weten dat nog steeds als een optie te beschouwen. Dat de gemeenteraad andermaal heeft aangegeven dat bouwen ten westen van de Aarleseweg niet mag, hoeft geen belemmering te zijn. Omdat de fundering intact blijft, kan herbouw juridisch gezien nog steeds.

Mocht het terrein of delen ervan worden verkocht, dan zal de gemeente opnieuw kijken naar de toekomst van de kippenschuur. "Waarschijnlijk betekent dat alsnog de sloophamer", laat een woordvoerder weten. Volgens haar start de aannemer over enkele weken met de sanering van de opstallen.

Bron: Eindhovens Dagblad, 22-10-2016