Nachtvlinders spotten, 22-09-2017

Op 22 september 2017 konden belangstellenden aan de Boslaan Zuid In Best op zoek gaan naar nachtvlinders. Eerst werd gekeken welke nachtvlinders er zijn en tot welke familie ze behoren.  Om de nachtvlinders te lokken, werd gebruik gemaakt van een speciale lamp en een wit laken. Nachtvlinders komen hierop af en de deelnemers mochten proberen de naam van de vlinder te vinden.

Informatie nachtvlinders
In Nederland komen ruim 2350 soorten vlinders voor, 50 daarvan behoren tot de dagvlinders. De groep nachtvlinders wordt onderverdeeld in micro-nachtvlinders en macro-nachtvlinders. De micro-nachtvlinders zijn kleiner dan 10 mm, hiertoe behoren ongeveer 1400 soorten en tot de macro-nachtvlinders behoren de grote vlinders. Toch is het onderscheid niet altijd duidelijk, sommige grotere nachtvlinders behoren soms ook tot de micro's. Het is dan wel donker, maar nachtvlinders kunnen zich 's nachts goed oriënteren met hun antennes. Daarmee kunnen ze voedsel of andere vlinders op grote afstand ruiken. Dagvlinders hebben een roltong, een zuigsnuit, waarmee ze nectar en vloeistoffen kunnen opzuigen. Niet alle nachtvlinders hebben zo'n roltong en deze groep zal je dan ook 's nachts niet op de bloemen vinden. Je kan deze vlinders toch bekijken door gebruik te maken van een lichtbron, een lamp. Nachtvlinders komen op de lichtbron af. Het is nog onduidelijk, waarom nachtvlinders dat doen. Nachtvlinders zie je soms heel snel met hun vleugels trillen. Dit doen ze om warm te blijven. 's Nachts is het immers kouder dan overdag. In Nederland komen ongeveer 60 nachtvlinderfamilies voor. De namen, die aan de familie wordt gegeven, geven vaak aan hoe de vlinders of rupsen eruit zien. Spanners, de rups heeft in het midden geen pootjes en moet zich spannen om verder te lopen; uilen, ze lijken op uilen als je ze van voren ziet; tandvlinders hebben een uitsteeksel aan hun vleugel en de nachtpauwoog heeft grote vlekken op zijn vleugels, die op ogen lijken.

Foto-collage: Saskia Verberne