Mortelen

De Mortelen (ong. 200 ha) is een oud kleinschalig, agrarisch landschap met uitzonderlijk hoge natuurwaarden. Het zogenaamde hoevenlandschap is rond 1100 ontstaan: de akkerdorpen van toen raakten overbevolkt, de akkers brachten niet genoeg op om de vele monden te voeden. De avonturiers onder de dorpelingen trokken de natte wildernis in en vestigden zich daar op de wat drogere stukken. Rond de hoeven begon men met schop of ploeg moeizaam de natte en zware grond te ontginnen. Wanneer men hier dan stuitte op de zeer natte of lemige grond, liet men dit stukje ongemoeid. Het was al zwaar genoeg! Zo ontstond een patroon van zeer grillig gevormde percelen, die het gebied tot de dag van vandaag een intiem karakter geven. Bloemrijke graslanden, prachtige bolle akkertjes, bossen met een rijke ondergroei van bosanemonen, speenkruid en slanke sleutelbloem, knoestige oude houtwallen, statige bomenrijen, poelen en klein watertjes met kruidige oevers wisselen elkaar af.
Zie topografische kaart 51B.