Locatie

Voor vergaderingen, werkgroepbijeenkomsten en opslag van materialen maakt IVN Best gebruik van 't Tejaterke, Max de Bossustraat 1. Reservering van een zaal gaat via Frans Erich (e-mail f.a.m.erich@onsbrabantnet.nl of tel. 0499-374232 / 06-52151441).