Imkerij Het Groene Woud

Van te voren aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

De aanmelding van degenen die geen machtiging hebben gegeven, wordt definitief als het verschuldigde bedrag is betaald op banknummer NL46 INGB 0003 2117 35 t.n.v. IVN Best o.v.v. Imkerij