Extra algemene ledenvergadering

In verband met een procedurefout zijn we genoodzaakt een 2e algemene ledenvergadering te houden om de nieuwe statuten vast te stellen.

Die zal op dinsdag 4 december om 19.00 uur plaatsvinden in ‘t Tejaterke.

Dit is de agenda voor deze vergadering.

Hier staan de conceptstatuten en het concept nieuwe huishoudelijk reglement.