Excursie naar Kamelenmelkerij Smits te Berlicum

Aanmelden via onderstaand webformulier. Graag voor iedere deelnemer een apart formulier invullen.

De aanmelding van degenen die geen machtiging hebben gegeven, wordt definitief als het verschuldigde bedrag is betaald op banknummer NL46 INGB 0003 2117 35 t.n.v. IVN Best o.v.v. Excursie Kamelenmelkerij