Es

Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’

  • Bloei: onopvallende in kleine, zijstandige pluimen in april
  • Blad: herfstkleur bruingeel
  • Vruchten: gevleugelde nootvrucht, komt zelden voor
  • Bijzonderheden: bij vroege nachtvorst in het najaar valt de bladeren massaal af

De es is een Europese soort die in hetzelfde areaal groeit als de zomereik. Hij komt in grote delen van Nederland voor, maar stelt hoge eisen aan zijn groeiplaats. Hij wordt vaak aangeplant als laanboom en is gewild als gereedschapshout (stelen). Bekend zijn de essenhakhoutbosjes waar men om de 5 jaar het geriefhout oogst. De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. De ziekte is helaas niet te bestrijden. Daarom is men genoodzaakt om de aangetaste bomen die een risico opleveren langs paden en wegen, te verwijderen. Het is niet duidelijk of de gekweekte exemplaren minder gevoelig zijn. Er dreigt een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap en onze steden te verdwijnen.