De werkgroep PR van IVN Best zoekt . . .

mensen die de werkgroep willen ondersteunen bij het in elkaar zetten van het Seizoenblad vier keer per jaar en voor het mede beheren van de website.

Heel kort over de werkzaamheden:

Seizoenblad

Taken (4x per jaar)

  • kijken of alle benodigde kopij binnen is en - indien nodig – manen
  • de binnengekomen kopij in het programma van Editoo, de uitgever van het blad, zetten. En dan meteen taalfouten e.d. verbeteren. Soms een intro voor het artikel maken. En tussenkopjes maken wat de leesbaarheid van een artikel vergroot.
  • eventueel foto’s zoeken om de artikelen re verlevendigen
  • de ingevoerde kopij in de Opmaak zetten
  • versturen naar Editoo

En verder meedenken in de vormgeving en opmaak van het blad.

Eigenschappen: het leuk vinden om met taal bezig te zijn, oog hebben voor detail, computervaardig zijn

Tijdsbesteding: rond de eerste week van maart, juni, september en december ca 20 uur per keer

Website

De website is bedoeld om (extern) publiek op de hoogte te brengen van de activiteiten van IVN Best. De websites van de afdelingen hebben dezelfde uitstraling als de landelijke IVN website. Voor het invullen van de informatie zijn velden geprogrammeerd die je kunt/moet gebruiken.

Taken:

  • de belangrijkste: de website actueel houden
  • alle activiteiten invoeren en actueel houden
  • passende foto zoeken bij iedere pagina die wordt gemaakt
  • 1 of 2x per jaar kijken of alle informatie die er op staat, nog actueel is en of alle links nog werken
  • voor vragen kun je altijd terecht bij Websupport van IVN landelijk

Eigenschappen: taalvaardig zijn, logisch kunnen denken, computervaardig zijn, bekend zijn met de organisatie van IVN Best

Tijdsbesteding: gemiddeld 1 á 2 uur per week, met soms pieken.

 

Heb je belangstelling voor een van deze taken neem dan contact op met Robine Deleij, robine3d@gmail.com