Best
Landschap
Op
zaterdag03jun201709:30

Wandeling Banisveld - Lennisheuvel

o.l.v. Cor van Esch en Marleen Smulders

na afloop koffie/thee bij Erfgoed Arbeid Adelt

Banisveld is 115 hectare groot en ligt op de grens van de gemeenten Oirschot en Boxtel. Het gebied is pas in het begin van de 20e eeuw ontgonnen en heeft lange tijd een zeer grootschalige verkaveling gekend. Er was een rundveebedrijf gevestigd en ook was er een vuilstort van de gemeente Boxtel aanwezig.

In 1996 is het gebied opgekocht door de Vereniging Natuurmonumenten die de opstallen heeft verwijderd en de voedselrijke bovenlaag heeft afgevoerd. Dankzij de nog levenskrachtige zaden in de zaadbank kwamen er al snel zeldzame planten tot ontwikkeling.

Binnen 10 jaar is het gebied veranderd van een grootschalig landbouwgebied in natuur waar 300 verschillende soorten hogere planten zijn aangetroffen.

Tot deze planten behoren bijvoorbeeld: klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, rietorchis, moeraswolfsklauw, enz. enz.

Van de vlinders worden genoemd: kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder, heideblauwtje en bont dikkopje.

Reptielen als de levendbarende hagedis en amfibieën als de groene kikker, heikikker, poelkikker, kleine watersalamander en vinpootsalamander worden er aangetroffen. Het graven van poelen heeft de komst van deze dieren mogelijk gemaakt.

De voormalige vuilnisbelt is afgedekt en omgevormd tot een uitkijkheuvel. Er zijn wandelroutes in het gebied uitgezet.

Het gebied is een verbindende schakel tussen De Mortelen en De Kampina, en daarmee een onderdeel van het Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het is mogelijk gemaakt dat grazende kudden de bestaande wegen oversteken.

Algemene informatie

zaterdag 3 juni 2017 - 09:30 tot 12:00
Locatie: 
START:
Hagelaarweg 18
Best
Extra Informatie: 

Kosten: gratis voor IVN-leden en € 2,50 voor niet-leden

Google Maps image