Best
Vogels
Op
woensdag02mei201819:00

Vogelexcursie - aanmelden vóór 25 april

Water- en weidevogels kijken bij Plas Dras te Lith o.l.v. Marco Renes

Plas Dras is een gebied dat van april tot augustus - of zelfs het hele jaar rond - grotendeels onder water staat. Het gebied trekt grote aantallen steltlopers en eenden aan die er voedsel zoeken, baltsen, slapen en ruien. Een plas-drasgebied zorgt voor goede broedomstandigheden voor met name weidevogels, maar trekt ook waterwild aan.

In het voorjaar fungeren de plas-drassen als verzamelplekken van waaruit de weidevogels hun territoria betrekken. De vogels kunnen er veilig rusten en foerageren. Tijdens het broedseizoen zijn de randen belangrijk opgroeigebied voor o.a. kievit- en tureluurkuikens. Na afloop van het broedseizoen foerageren jonge en volwassen steltlopers in de plas-dras (o.a. op muggenlarven) om zich voor te bereiden op de trek. 

 De taluds zijn erg belangrijk in een plas-dras. Die moeten heel langzaam oplopen om droogvallende, slikrijke oevers op te leveren die van levensbelang zijn voor opgroeiende kuikens. De taluds moeten jaarlijks goed onderhouden worden ter voorkoming van dichtgroeien met hoge moeraskruiden en houtige gewassen. Een plas-dras moet ook niet te dicht bij verstoringsbronnen liggen zoals wegen en paden en opgaande begroeiing (bomen).

Graag aanmelden vóór 25 april.

Algemene informatie

woensdag 2 mei 2018 - 19:00 tot 21:00
Locatie: 
START: Parkeerplaats
Den Ekker
Best
Extra Informatie: 

Kosten: gratis voor IVN-leden en € 2,50 voor niet-leden

Google Maps image