Best
Vogels
Op
zondag08jan201719:30

Uilenwandeling

op landgoed Heerenbeek

Wandeling o.l.v. Cor Karsemakers, Henk van Kessel en Theo Lommen.

We rijden met zo min mogelijk auto’s naar de start van de wandeling, de parkeerplaats aan de Liempdsedijk. Vandaar lopen we richting landgoed Heerenbeek om vervolgens via Woekens weer terug te keren. Maar voor het zover is hebben we veel gehoord, gezien en gevoeld.

In dit gebied zitten elk jaar 1 tot 3 paartjes. Op enkele plaatsen stoppen we om een lokroep af te spelen. Hiermee willen we de bosuilen oproepen om te reageren en zo hun nabijheid te ervaren.

Tijdens de wandeling luisteren we ook naar de verhalen over de bosuil. Over zijn levenswijze. Wat hij eet. Hoe en wat hij ziet. Over de ontwikkeling van zijn gehoor. We krijgen ook spullen van de bosuil te zien en te voelen. Denk aan zijn veren en zijn braakballen.

Onze gidsen Cor, Henk en Theo zijn lid van de vogelwerkgroep. Elk jaar inventariseren zij in dit gebied de broedvogels. Hierdoor weten we of de stand vooruit of achteruit gaat. De stand van de nachtegaal is duidelijk achteruit gegaan. Die komt hier niet meer voor. Alle gegevens gaan naar een landelijke databank, waar de landelijke trends bijgehouden worden.

Algemene informatie

zondag 8 januari 2017 - 19:30 tot 21:30
Locatie: 
START: 't Tejaterke
Max de Bossustraat 1
Best
Extra Informatie: 

Kosten: gratis voor IVN-leden en € 2,50 voor niet-leden

Google Maps image