Best
Natuur
Op
zondag12aug201809:30

Over zand en bochtige smele op zoek naar water

wandeling

o.l.v. Adrie Brands en Henk van Kessel

We gaan wandelen in het Langvengebied. Dit gebied is een restant van wat vroeger een groot heidegebied was. De waterstand in de vennen is in de afgelopen veertig jaar sterk gedaald. Vier of vijf jaar geleden zijn de bomen rond het Langven gekapt, omdat ze veel water uit de grond trokken. Men hoopt door het kappen van bomen meer water in de vennen te krijgen. Het is nog niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Metingen moeten dit uitwijzen. Doordat de A2 drooggehouden moet worden, wordt er veel water weggepompt, wat ook weer invloed heeft op de waterstand in de omgeving. Tijdens onze wandeling gaan we kijken hoe het met de waterstand gesteld is en hoe en op welke manier de bomenkap nog meer invloed heeft gehad op het terrein.

Algemene informatie

zondag 12 augustus 2018 - 09:30 tot 12:00
Locatie: 
START: Joe Mann monument
Boslaan Zuid
Best
Extra Informatie: 

Kosten: gratis voor IVN-leden en € 2,50 voor niet-leden

Google Maps image