Best
Natuur in de Buurt
Op
zondag15mrt202013:30

Land van Boschwandeling Aarle - AFGELAST

o.l.v. Jolanda Dekkers en Adrie Brands

Deze wandeling gaat niet door i.v.m. de algemene maatregelen rond het Corona-virus.

Dit is één van de Best Bijzondere IVN-wandelingen.

Deze wandeling gaat door en rondom Aarle. Aarle is een buurtschap, gelegen tussen Best en Oirschot en is een van de akkerdorpen van Best, die rond 800 na Chr. ontstonden aan de voet van een dekzandrug, begroeid met heide. In het noorden lagen natte moerasbossen. Rondom de bebouwing lagen de bolle akkertjes, bemest met de schapen uitwerpselen en heideplaggen afkomstig van de heide.
Tot 1900 was het landschap kleinschalig en gevuld met hagen en houtwallen. Kleine perceeltjes hooiland en weidegrond en verder naar het noorden broekland en nat bosland. Met de ontwikkeling van moderne landbouw- en veeteeltmethoden en door de invloed van de ruilverkaveling is er van dit kleinschalig landschap niet veel meer over.

Onder leiding van de twee IVN-gidsen kunt u zien en ervaren hoe het land er nu uitziet. We gaan proberen te ontdekken wat er nog terug te vinden is van de oude manier van bewoning. Ook kijken we naar het nieuwe landschap; wat heeft dit ons nog te bieden aan natuur en wat zou er gedaan kunnen worden om de biodiversiteit hier te vergroten. 

Bij nat weer is het raadzaam laarzen te dragen, we lopen namelijk flinke stukken door het gras.

Algemene informatie

zondag 15 maart 2020 - 13:30 tot 16:00
Locatie: 
START: Tiendschuur
Hagelaarweg 21
Best
Extra Informatie: 

Kosten: gratis voor IVN-leden en € 2,50 voor niet-leden

Google Maps image