Best
Natuur in de Buurt
Op
zondag27mrt202213:30

Land van Boschwandeling Aarle - Aanmelden

o.l.v. Adrie Brands en Jolanda Dekkers

Aanmelden via het aanmeldformulier

Op deze zondagmiddag gaan we wandelen door en rondom Aarle. Aarle is een buurtschap, gelegen tussen Best en Oirschot. Het is een van de akkerdorpen van Best, die rond 800 na Chr. ontstonden aan de voet van een met heide begoeide dekzandrug. In het noorden lagen natte moerasbossen. Rondom de bebouwing lagen de bolle akkertjes, bemest met de schapen-uitwerpselen en heideplaggen afkomstig van de heide.
Tot 1900 was het landschap kleinschalig en gevuld met hagen en houtwallen. Kleine perceeltjes hooiland en weidegrond en verder naar het noorden broekland en nat bosland. Met de ontwikkeling van moderne landbouw- en veeteeltmethoden en door de invloed van de ruilverkaveling is er van dit
kleinschalig landschap niet veel meer over.

Onder leiding van de twee IVN-gidsen kunt u zien en ervaren hoe het land er nu uitziet. We gaan proberen te ontdekken wat er nog terug te vinden is van de oude manier van bewoning. Ook kijken we naar het nieuwe landschap; wat heeft dit ons nog te bieden aan natuur en wat zou je hier doen om de biodiversiteit te vergroten.

Deze wandeling is één van de Best Bijzonder! natuurwandelingen die op de IVN-route app te vinden is. Bij nat weer is het raadzaam laarzen
te dragen, we lopen namelijk flinke stukken door het gras.

Algemene informatie

zondag 27 maart 2022 - 13:30 tot 16:00
Locatie: 
START: P-plaats Tiendschuur
Hagelaarweg 21
Best
Extra Informatie: 

Kosten: gratis voor kinderen en IVN-leden en € 2,50 voor niet-leden

Google Maps image