Best
Landschap
Op
dinsdag12feb201920:00

Cultuurlandschap en zijn geschiedenis

lezing door Jan Timmers

i.s.m. Erfgoedvereniging Dye van Best

Mensen hebben in de loop van de geschiedenis ingegrepen in het landschap en het steeds meer naar hun hand gezet. Er kwamen wegen en paden, er verschenen nederzettingen, land werd ontgonnen, er werden sloten gegraven en in de beekdalen werden hooilanden in gebruik genomen. Allerlei ‘kunstwerken’ verschenen zoals voorden en bruggen, omheiningen, houtwallen en slagbomen. Door het ingrijpen van mensen ontstond in de loop der eeuwen ons cultuurlandschap. Vooral de agrarische bedrijfsvoering bepaalde de inrichting van het cultuurlandschap en dat geldt tot op de dag van vandaag. Veel van die landschapselementen uit het verleden zijn nog aanwezig. Waar vinden we die dan en welke sporen hebben verdwenen elementen achtergelaten?

Tijdens de lezing zal Jan Timmers ingaan op allerlei elementen van het cultuurlandschap en het ontstaan ervan. Onder meer oude akkers, dorpen en gehuchten, wegen en paden, grenzen in het landschap en de inrichting van beekdalen zullen de revue passeren.

Algemene informatie

dinsdag 12 februari 2019 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
Prinsenhof
Hoofdstraat 43
Best
Extra Informatie: 

Kosten: gratis