Best
Natuur
Op
zondag15jul201809:30

Blote voetenwandeling Landschotse Heide

o.l.v. Trees Cremers en Paula Maurice

Deze  wandeling gaat naar de Landschotse heide. Dit prachtige gebied, dat vlakbij Westelbeers ligt, bestaat uit vochtige heide met daarin een aantal grote vennen. Het ven dat we tijdens de wandeling steeds zien, is de Keijenhurk. Dit vennengebied is rijk aan watervogels en steltlopers en er komen vierentwintig soorten libellen voor. De flora kenmerkt zich door de klokjesgentiaan, oeverkruid en moerashertshooi. Het hele gebied is in bezit van Brabants Landschap. Brabants Landschap heeft veel energie gestoken in het beheer van dit gebied, n.l. in het verhogen van de grondwaterstand.

Om mee te gaan met deze wandeling hoef je niet op blote voeten te lopen, maar het kan wel, want de wandeling gaat helemaal over zandpaden. Na afloop zal er ergens koffie gedronken worden.

Algemene informatie

zondag 15 juli 2018 - 09:30 tot 12:00
Locatie: 
START: Parkeerplaats
Den Ekker
Best
Extra Informatie: 

Kosten: gratis voor IVN-leden en € 2,50 voor niet-leden

Google Maps image