Activiteiten commissie

De commissie maakt jaarlijks een programma met lezingen, cursussen en educatieve activiteiten.

Het doel is om de natuur in al zijn aspecten te laten zien, zodat geïnteresseerden er kennis van kunnen nemen en/of opnieuw kunnen ontdekken.

Voor de presentatie van de cursussen en lezingen wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt van de deskundigheid en creativiteit van de eigen IVN-leden. Er worden ook “natuurmensen” buiten de vereniging benaderd voor de educatieve activiteiten.

Alle activiteiten kunnen ook door niet-IVN-leden worden bijgewoond. Om voor een breed publiek toegankelijk te zijn bieden we cursussen aan op beginnerniveau en voor gevorderden.

De data en tijden van de activiteiten staan gepubliceerd op deze website bij "Activiteiten", bovenaan de pagina. Daarnaast staan ze in het Seizoenblad en worden ze kort van te voren gepubliceerd in Groeiend Best en via de digitale nieuwsbrief van IVN Best.

Alle door ons geplande activiteiten worden samen met de wandelingen die worden bepaald door de Werkgroep Wandelingen, vermeld in een jaarprogramma.
Dit programma wordt gevoegd bij het decembernummer van het Seizoenblad, dat verspreid wordt onder alle leden en donateurs van IVN Best.
Bovendien ligt het op locaties in Best waar veel mensen komen, bijv in de bibliotheek en in Bestwjzer.

Als u in het programma iets ziet waar u aan mee wilt doen, noteer dat alvast in uw agenda!

Coördinator: Gera Soederhuizen (tel.  040-2429809, e-mail: gerasoederhuizen@gmail.com)
Leden: Marjel van Dijk, Freke van der Esch, Kathy Hesen en Christien van Diesen