Vogels

In 2018 zijn in de volgende gebieden roofvogels waargenomen. Het betreft broedsels van verschillende soorten. De gegevens zijn doorgegeven aan de SOVON Vogelonderzoek Nederland

  • Heeswijk Dinther / Loosbroek : havik 6, buizerd 3 en torenvalk 2
  • Nistelrode / Vorstenbosch : havik 4 , torenvalk 1
  • Heesch : havik 3, buizerd 6, torenvalk 4 en sperwer 1.

De nesten zijn op diverse plaatsen aangetroffen.

Juveniel wespendief. Foto: Pascal de MunckJuveniele Wespendief. Foto: Pascal de Munck.

 

Logo BirdphotoEen website waarop diverse vogelfoto's staan. Maar ook vlinders en insecten.

Zie: Birdphoto