Voedselbossen

Voedsel oogsten in het bos. Voedselbossen krijgen meer en meer aandacht. Een voedselbos is een manier om natuur en voedselproductie te combineren.

Stel je eens voor dat je in een prachtig bos loopt: om je heen is alles groen, planten groeien op elk beschikbaar plekje. Je hoort vogels en een stromende beek. Zo’n bos zou eetbaar kunnen zijn als we het zelf zouden aanplanten, met de natuur als voorbeeld.

Er ontstaat de laatste jaren meer en meer aandacht voor voedselbossen. En terecht. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem. De bossen binden CO2 in het hout en de bodem, daarnaast houden ze water vast. Kortom: een mooi voorbeeld van natuurinclusieve landbouw.

Voedselbos De Heische Hoeve: ‘We willen zoveel mogelijk zelf doen’

In de Brabantse driehoek Oss, Den Bosch en Veghel ligt De Heische Hoeve. Ooit begonnen als varkenshouderij, nu uitgegroeid tot een conferentieoord en trouwlocatie in plattelandsstijl. 

Voedselbos Heische Hoeve