Onderzoek Verhoog de biodiversiteit: Plant een eik!

Volgens de Germanen woonden de goden in eiken, of in ieder geval de belangrijke goden, zoals Wodan. Eiken zijn belangrijke bomen die in hoge mate bijdragen aan de biodiversiteit in het bos. In hun gegroefde stammen, die warm aanvoelen, houden zich veel kevertjes en mieren schuil, die op hun beurt weer allemaal vogels lokken.

Eiken waren voor mensen vooral van belang voor bouw- en brandhout. De schors werd gebruikt bij het leerlooien en van de vezels uit de bast werden visnetten gevlochten. Eiken hebben typisch gevormde bladeren en de kenmerkende eikels.

Inheemse soorten in Nederland

We kennen in Nederland drie soorten. Zomereik heeft ongesteelde bladeren met een hartvormige basis en draagt een groepje van één tot vijf eikels aan een steel van twee tot negen centimeter lang. Bloeiwijze zomereik quercus robur

Bloeiwijze zomereik , mannelijk

Zomereik Quercus Robur Bloeiwijze vrouwelijkBloeiwijze zomereik vrouwelijk

De Wintereik heeft gesteelde bladeren met een ronde bladbasis maar ongesteelde eikels in een groepje van drie tot zeven bij elkaar. wintereik Quercus Petraena

Bladeren wintereik. Foto:  © Ruud Beringen.

Dan is er nog de Amerikaanse eik, een geïmporteerde soort met spitse in plaats van gelobde bladpunten.amerikaanse eik

Bladeren Amerikaanse eik. Foto : © Grada Menting

Bewoners van de eik

Eiken hebben enorm veel bewoners en soorten die van de boom afhankelijk zijn. Hier zie je zeker geen volledig overzicht, maar wel een korte indruk. Op eiken zie je vaak een gewone eikvaren, of zijn zeldzamere broertje de brede eikvaren, waar je, als je geluk hebt, dan weer de schimmel eikvarenroest op kan vinden.Gewone eikvaren

Gewone eikvaren-Polypodium Foto: © Piet Bremer

Brede Eikvaren

Brede eikvaren- Polypodium interjectum Shivas Foto: © Piet Bremer

Eikvarenroest

Eikvarenroest, Milesina dieteliana Foto: © Erik Slootweg

Vlinders in de eik

In de zomer zie je mogelijk een eikenpage in de boomtoppen. Bij erg droog en heet weer valt er echter op de bladeren weinig te halen en komen de vlinders naar beneden, waardoor de kans groter wordt dat je ze ook beter kunt bekijken.

eikenpage

Eikenpage vlinder, Favonius quercus . Foto: © Martijn Bot

eikenpage rups

Eikenpage rups, Favonius quercus . Foto: © Henk Soepenberg

Planten op de eik

Op de stammen van eiken vind je vaak het eikenmos.eikenmos

Eikenmos Evernia prunastri. Foto: © Bert Oving

In het binnenland kun je ook het prachtige eikengaffeltandmos vinden.Eikengaffeltandmos

Eikengaffeltandmos,Dicranum fuscescens Sm. Foto: © Rienk-Jan Bijlsma

Insecten, klimaatverandering en de eik

Een aantal spectaculaire insecten profiteert van de klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld de grote fopblaaskop. De larven groeien op in de wonden van eiken op leeftijd en als het lekker warm is, groeien ze makkelijker.Grote fopblaaskop

Grote fopblaaskop Sphiximorpha subsessilis, Foto: © Jan Slaats

Precies hetzelfde geldt voor het vliegend hert. De larven vreten zich via de wond van een eik een weg naar beneden en groeien in de boom onder de grond op en verpoppen.Vliegend hert mannetje

Vliegend hert Lucanus cervus mannetje. Foto:https://waarneming.nl/species/1660/

Vliegend hert vrouwtje

Vliegend Hert Lucanus Cervus vrouwtje Foto:https://waarneming.nl/species/1660/

De bast van de eik

Van andere kevers, zoals de eikenprachtkever, leven de larven achter de bast waar ze gangen maken, zowel horizontaal als verticaal.

Eikenprachtkever

Eikenprachtkever Agrilus biguttatus, Foto: © Dick Belgers

Holtes in de eik

Al die insecten zijn weer voer voor spechten, die graag een nestholte maken in een eik. Wanneer die holte ook naar boven begint uit te rotten, wordt deze ook geschikt voor vleermuizen. Zo’n holte kan dan gebruikt worden als kraamverblijfplaats, winterverblijfplaats, paarverblijfplaats en zomerverblijfplaats van boomholtebewonende vleermuizen, zoals watervleermuis, rosse vleermuis, franjestaart en gewone grootoorvleermuis.

Watervleermuis

Watervleermuis Myotis daubentonii , Foto: © Leon Kelder

Rosse Vleermuis

Rosse vleermuis Nyctalus noctula , Foto: © Leo Heemskerk

Franjestaart

Franjestaart,Myotis Nattereri,Foto: ©  René Janssen

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus

Gewone Grootoorvleermuis Plecotus auritus, Foto: ©Theo Bakker

Vruchten van de eik

Ook de eikels zijn waardevol voor veel soorten. Daarvan profiteren zoogdieren zoals wild zwijn of eekhoornWild zwijnEekhoorn

Paddenstoelen en de eik

Op Eikels groeien grappige paddenstoeltjes zoals het eikelbekertje en de eikeldopzwam. Aan de voet van eiken zie je soms een eikhaas of zijn zeldzame broertje, de schermpjeseikhaas.Eikelbekertje

Eikelbekertje – Ciboria pseudotuberosa Foto: © Henk Huijser

Eikeldopzwam

Eikeldopzwam – Hymenoscyphus fructigenus Foto © Laurens van der Linde

Eikhaas

Eikhaas – Grifola frondosa Foto: © Henk Huijser

schermpjeseikhaas

Schermpjeseikhaas – Polyporus umbellatus Foto: © André Houter

Hoger op de boom vind je houtzwammen als eikenbloedzwam, eikenvuurzwam of eikenweerschijnzwam.eikenbloedzwam

Eikenbloedzwam – Stereum gausapatum Foto: © J.L.J. Wolfs

eikenvuurzwamEikenvuurzwam – Fomitiporia Foto{ © Nico Dam

eikenweerschijnzwam

Eikenweerschijnzwam – Pseudoinonotus dryadeus Foto: © Henk Huijser

De eik als habitat (natuurlijk woongebied van een organisme)

Dan zijn er nog heel veel soorten die de eik als habitat hebben – zij lopen, wonen, eten en werken op de boom – zoals bijvoorbeeld de bladvlooien, waaronder de eikenbladvlo. De larven van bladvlooien zitten vastgehecht aan de onderkant van het blad.Eikenbladvlo

Eikenbladvlo Trioza remota Foto: © Els en Ben Prins

Micro Nachtvlinders en de eik

In de eikenbladeren leven de rupsen van veel micronachtvlinders. Ze vreten het blad van binnenuit op, waardoor er gangen en andere patronen te zien zijn op het blad. We noemen deze gangen mijnen en de rupsen heten mineerders. Er zijn veel mineerders die de eik gebruiken, zoals gespleten eikenblaasmijnmot, boogjeseikenmineermot, gewone eikenmineermot en bruine eikenvlekmot.gespleten eikenblaasmot mot

gespleten eikenblaasmot gangengewone eikenmineermotBruine Eikenvlekmot

Bruine Eikenvlekmot. Foto: © Ruud Costers

Vlinders en de eik

Ook veel andere nachtvlinders kunnen we op eik vinden, zoals de eikenwespvlinder, een zeldzame vlinder die in bossen en oude eikenlanen te vinden is. Deze doet alsof hij een wesp is en lijkt daar best wel op.Eiken Wespvlinder

Eikenwespvlinder Foto: © Fons Jacobs

De eikenprocessierups is als rups zo beroemd dat de soort geen vlindernaam heeft; de vlinder heet ook gewoon eikenprocessierups. We kennen hem vooral van de jeuk die mensen krijgen van de brandharen, maar toch is het onverstandig om de rupsen te gaan bestrijden. Daarmee dood je namelijk onnodig de vele andere dieren die van eiken afhankelijk zijn. Proeven hebben laten zien dat overlast fors afneemt als je de biodiversiteit in de omgeving herstelt en er weer voldoende vogels zijn om de rupsen op te eten voor ze grote nesten vormen.eikenprocessierups rups

eikenprocessierups vlinder

De eik en andere organismen

Het feit dat er zoveel soorten gebonden zijn aan eiken laat zien hoe belangrijk het is om in ons landschap te werken met inheemse bomen en struiken. Er is vaak tijd nodig voor soorten om in een proces van evolutie goed op elkaar ingespeeld te raken.

Parasieten en de eik

Een prachtig voorbeeld daarvan wordt gegeven door de galwespen en -muggen; parasitaire dieren die een groeihormoon injecteren in de plant en daarmee het besturingssysteem als het ware overnemen. Daarna denkt de plant dat het heel belangrijk is om heel veel voedingsstoffen naar die ene plek in de plant te sturen. Eiken vallen vooral in de smaak bij galvormende wespen. Op de wortels van een eik kun je de truffelgalwesp vinden, die een beetje op een truffel lijkt.Truffelgalwesp

Dan is er nog de eikenstuitergalwesp, niet te verwarren met een stuiterbal. EikenstuitergalwespEikenstuitergalwesp. Foto: © Floris Grotenhuis

Bastaardsatijnvlinder

De bastaardsatijnvlinder legt in augustus haar eitjes op het blad boven in de boom. De larven eten enkele weken van het groen van de eik en maken dan een gemeenschappelijk nest van spindraden in de takken. Hierin overwinteren de larven. Als de eik weer blad krijgt, vreten zij zich vol totdat ze volgroeid zijn. Dit kan een behoorlijke aanslag betekenen op de boom. De eik overleeft dit door in juli alle slapende knoppen te laten uitkomen.BastaardsatijnvlinderBastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea) Foto: © Bram Rijksen

Wantsen en de eik

Er zijn ook veel wantsen die op eiken ‘wandelen’, zoals de kleurige eikenblindwants, de voorjaarseikenblindwants, de eikenlangpootblindwants en de gestreepte eikenblindwants.

kleurige eikenblindwantsKleurige eikenblindwants Foto: © Wim Rubers

Voorjaars eikenblindwantsVoorjaarseikenblindwants Foto: © Hans Arentseneikenlangpootblindwants

Eikenlangpootblindwants. Megacoelum infusum Foto: © André den Ouden

Verder heb je onder andere nog de eikenkroondonswants of de bonte eikendonswants of de nauw verwante gevlekte eikencicadeEiken kroondonswants Eikenkroondonswants Psallus albicinctus, Foto: © André den OudenBonte eikendonswants

Bonte eikendonswants Psallus varians, Foto: © Devlin Zwanenburg

Gevlekte eikencicade

Gevlekte eikencicade Typhlocyba quercus, Foto: © Henk Soepenberg

En ook nog wantsen met hele gekke namen, zoals de eikensteilneus en de eikenbleekpoot.

Eiken steilneusEiken bleekpootEiken bleekpoot

Meer informatie

Het is echt teveel om op te noemen. Als u meer wilt weten over al die soorten die op de eik leven, volg dan het twitteraccount @soortvandedag. Daarop komen heel veel soorten langs die ‘iets’ met eik hebben. En ook de rest van het jaar is er elke dag een soort met mooie foto’s en boeiende weetjes van SoortenNL.

Foto’s overgenomen van: www.verspreidingsatlas.nlwww.waarneming.nlwww.vlinderstichting.nl, www.zoogdiervereniging.nl