Regelingen Service van IVN

  

Service en ondersteuning

De Landelijke Vereniging/Landelijk Bestuur – ondersteund door de verenigingssecretaris – heeft naast landelijke taken zoals belangenbehartiging, externe samenwerking en beleid(uitvoering) ook tot doel IVN-afdelingen en IVN-vrijwilligers te ondersteunen. Dat doen we op verschillende manieren.

Veel diensten worden aan de vereniging geleverd door beroepskrachten van IVN. Bij de beroepsorganisatie van IVN werken circa 130 mensen, een beperkt aantal daarvan is direct betrokken bij de ondersteuning van afdelingen. Andere beroepskrachten werken in de Nationale Parken, voor landelijke en regionale projecten, voor het onderwijs, in de recreatiesector, in de accommodaties van IVN zoals het Woldhuis, de Veldhoeve en NME-centrum Het Groene Wiel en in allerlei ondersteunende functies.

Voorbeelden van service en ondersteuning aan de afdelingen zijn: het verenigingssecretariaat, de IVN Servicedesk (incl. ledenservice en ledenadministratie), de Afdeling Communicatie en Fondsenwerving (apart hoofdstuk) en de Afdeling Vrijwilligers.

Ook de provinciale kantoren van IVN leveren – o.a. via de vrijwilligersconsulenten, de officemanagers en regionale communicatiemedewerkers – ondersteuning aan afdelingen en regio’s. Steeds vaker werken vrijwilligers ook nauw samen met andere regionale en landelijke projectleiders van IVN op thema’s als Kind & Natuur, Natuur & Gezondheid, Natuur in de buurt en Natuur & Recreatie.

Sommige vormen van ondersteuning worden georganiseerd via landelijke werkgroepen van vrijwilligers en beroepskrachten. Een heel belangrijke werkgroep voor de afdelingen is al vele jaren het IVN Cursushuis (zie elders), maar ook het websupportteam heeft een belangrijke plek veroverd. De betrokkenheid van jongeren bij IVN krijgt vorm via de landelijke werkgroepen van WoesteLand en Natuurontdekkers.  

Heb je vragen of behoefte aan ondersteuning? De IVN Servicedesk is tijdens kantooruren bereikbaar via (020) 622 81 15. Of stuur een e-mail naar info@ivn.nl.

Servicepakket voor IVN-afdelingen in het kort

 

Advies en ondersteuning van de IVN Servicedesk (servicedesk@ivn.nl, tel. 020-6228115):   –     Antwoord op vragen van IVN-afdelingen via mail of telefoon. 

 

Advies en ondersteuning van het IVN Cursushuis (cursushuis@ivn.nl, tel. 020-6228115): –           

 

Advies en ondersteuning van de Afdeling Communicatie en Fondsenwerving (tel. 0206228115):

 

Advies en ondersteuning van het IVN-kantoor in de regio (zie adresgegevens op ivn.nl):

 

Fondsen voor IVN-afdelingen (zie voor actuele informatie ivn.nl/OnsIVN):