Service van IVN

   Wat heeft IVN de afdelingen en leden te bieden?

Hieronder een overzicht van het aanbod van IVN aan afdelingen en leden.  Dit pakket is bijgewerkt tot zomer 2017. Meer informatie o.a. in de Wegwijzer voor IVN-afdelingen op ons.ivn en/of op de website ivn.nl.

Servicepakket voor IVN-afdelingen in het kort

 • Samenwerking in een landelijke organisatie met ca. 25.000 leden en donateurs, 170 afdelingen, landelijke en regionale werkgroepen en circa 100 beroepskrachten.
 • Samenwerking met andere afdelingen in de regio, ondersteund door provinciale projectleiders / vrijwilligersconsulenten en Officemanagers van IVN.  
 • Collectieve belangenbehartiging via provinciale, landelijke en internationale platforms zoals:

provincies en provinciale overleggen, Platform NME, GroenGelinkt, IUCN, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Nationale Parken, e.a..  

 • Gezamenlijke zichtbaarheid.

Advies en ondersteuning van de IVN Servicedesk (servicedesk@ivn.nl, tel. 020-6228115):   -     Antwoord op vragen van IVN-afdelingen via mail of telefoon. 

 • Actuele Wegwijzer handboek voor IVN-afdelingen- met informatie over bestuur, financiën, juridische zaken, veiligheid, verzekeringen en landelijke organisatie (nieuwe versie bijna klaar!) op Intranet (ons.ivn).
 • Deelname aan drie collectieve verzekeringen voor afdelingen en leden.
 • Landelijke ledenadministratie.

Advies en ondersteuning van het IVN Cursushuis (cursushuis@ivn.nl, tel. 020-6228115): -           

 • Hulp van cursuscoaches bij opzet en uitvoering van o.a. de Natuurgidsenopleiding.
 • Landelijk scholingsaanbod zoals jeugdbegeleiderscursus, nascholing van docenten, IVN Natuurouders, IVN Schoolgidsen etc.
 • Gebruik van cursussen en cursusmaterialen ontwikkeld door andere afdelingen of IVN landelijk met ‘kwaliteitskeurmerk’ van het Cursushuis. (Scharrelkids, Tuinreservaten).  

Advies en ondersteuning van de Afdeling Communicatie en Fondsenwerving (tel. 0206228115):

 • Gebruik van landelijke IVNmedia voor promotie van lokale activiteiten zoals www.ivn.nl, Twitter en Facebook.
 • Informatie via interne media zoals Mens en Natuur, www.ivn.nl, OnsIVN en digitale nieuwsbrieven (Stuifmail, Mens en Natuur, IVN Scharrelkids).
 • Gratis website via het content management systeem van de landelijke website met ondersteuning van het websupportteam (vrijwilligers en de landelijk webmaster) en trainingsdagen.
 • Deelname aan landelijke campagnes en profiteren van de faciliteiten die hierbij horen.
 • Korting op veel artikelen zoals promotie en huisstijlartikelen van IVN, boeken uit de catalogus van de KNNV-uitgeverij en incidentele ledenvoordeelacties. Het meeste aanbod verloopt tegenwoordig via de IVN Webwinkel.
 • Advies over lokale communicatie, promotie, leden en fondsenwerving.
 • Huisstijlhandboek en huisstijlsjablonen.
 • Ondersteuning van themacommunicatie en beschikbaar stellen van communicatiemateriaal.

Advies en ondersteuning van het IVN-kantoor in de regio (zie adresgegevens op ivn.nl):

 • Gebruik van regionale IVNmedia voor promotie van lokale activiteiten zoals provinciale pagina IVN, Twitter en Facebook.
 • Ondersteuning van de regionale overleggen.
 • Regionale trainings en scholingsdagen.
 • Advies en ondersteuning bij oprichting van nieuwe afdelingen of tijdelijke ondersteuning van bestaande afdelingen.
 • Soms ook: regionale nieuwsbrieven.
 • Onderhouden van contacten met andere organisaties, gemeenten en provincie.
 • Soms ook: advies over lokale communicatie, promotie, leden en fondsenwerving en ondersteuning door communicatiewerkgroep.

Fondsen voor IVN-afdelingen (zie voor actuele informatie ivn.nl/OnsIVN):

 • Het IVN Scharrelkids Fonds voor activiteiten van IVNafdelingen voor de doelgroep jeugd- en jongeren. Momenteel een speciale regeling voor afdelingen die een cursus organiseren voor IVN Natuurouders of IVN Schoolgidsen!
 • Het IVN Regiofonds: voor samenwerkingsprojecten van meerdere IVNafdelingen.
 • Deelname aan het Premieplan (uitvoering: NOV) voor projecten met en voor ouderen.
 • De aan IVN gelieerde Van Dijk Nijkamp Stichting beheert het Fonds NME waarop IVNafdelingen ook een beroep kunnen doen.