Service van IVN

  

Service en ondersteuning

De Landelijke Vereniging/Landelijk Bestuur – ondersteund door de verenigingssecretaris - heeft naast landelijke taken zoals belangenbehartiging, externe samenwerking en beleid(uitvoering) ook tot doel IVN-afdelingen en IVN-vrijwilligers te ondersteunen. Dat doen we op verschillende manieren.

Veel diensten worden aan de vereniging geleverd door beroepskrachten van IVN. Bij de beroepsorganisatie van IVN werken circa 130 mensen, een beperkt aantal daarvan is direct betrokken bij de ondersteuning van afdelingen. Andere beroepskrachten werken in de Nationale Parken, voor landelijke en regionale projecten, voor het onderwijs, in de recreatiesector, in de accommodaties van IVN zoals het Woldhuis, de Veldhoeve en NME-centrum Het Groene Wiel en in allerlei ondersteunende functies.

Voorbeelden van service en ondersteuning aan de afdelingen zijn: het verenigingssecretariaat, de IVN Servicedesk (incl. ledenservice en ledenadministratie), de Afdeling Communicatie en Fondsenwerving (apart hoofdstuk) en de Afdeling Vrijwilligers.

Ook de provinciale kantoren van IVN leveren – o.a. via de vrijwilligersconsulenten, de officemanagers en regionale communicatiemedewerkers – ondersteuning aan afdelingen en regio’s. Steeds vaker werken vrijwilligers ook nauw samen met andere regionale en landelijke projectleiders van IVN op thema’s als Kind & Natuur, Natuur & Gezondheid, Natuur in de buurt en Natuur & Recreatie.

Sommige vormen van ondersteuning worden georganiseerd via landelijke werkgroepen van vrijwilligers en beroepskrachten. Een heel belangrijke werkgroep voor de afdelingen is al vele jaren het IVN Cursushuis (zie elders), maar ook het websupportteam heeft een belangrijke plek veroverd. De betrokkenheid van jongeren bij IVN krijgt vorm via de landelijke werkgroepen van WoesteLand en Natuurontdekkers.  

Heb je vragen of behoefte aan ondersteuning? De IVN Servicedesk is tijdens kantooruren bereikbaar via (020) 622 81 15. Of stuur een e-mail naar info@ivn.nl.

Servicepakket voor IVN-afdelingen in het kort

 • Samenwerking in een landelijke organisatie met ca. 27.000 leden en donateurs, 170 afdelingen, landelijke en regionale werkgroepen en circa 130 beroepskrachten.
 • Samenwerking met andere afdelingen in de regio, ondersteund door provinciale projectleiders / vrijwilligersconsulenten en Officemanagers van IVN.  
 • Collectieve belangenbehartiging via provinciale, landelijke en internationale platforms zoals:  provincies en provinciale overleggen, Platform NME, GroenGelinkt, IUCN, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Nationale Parken, e.a..  
 • Gezamenlijke zichtbaarheid.

 

Advies en ondersteuning van de IVN Servicedesk (servicedesk@ivn.nl, tel. 020-6228115):   -     Antwoord op vragen van IVN-afdelingen via mail of telefoon. 

 • Actuele Wegwijzer handboek voor IVN-afdelingen- met informatie over bestuur, financiën, juridische zaken, veiligheid, verzekeringen en landelijke organisatie (nieuwe versie bijna klaar!) op Intranet (ons.ivn).
 • Deelname aan drie collectieve verzekeringen voor afdelingen en leden.
 • Landelijke ledenadministratie.

 

Advies en ondersteuning van het IVN Cursushuis (cursushuis@ivn.nl, tel. 020-6228115): -           

 • Hulp van cursuscoaches bij opzet en uitvoering van o.a. de Natuurgidsenopleiding.
 • Landelijk scholingsaanbod zoals jeugdbegeleiderscursus, nascholing van docenten, IVN Natuurouders, IVN Schoolgidsen etc.
 • Gebruik van cursussen en cursusmaterialen ontwikkeld door andere afdelingen of IVN landelijk met ‘kwaliteitskeurmerk’ van het Cursushuis. (Scharrelkids, Tuinreservaten).  

 

Advies en ondersteuning van de Afdeling Communicatie en Fondsenwerving (tel. 0206228115):

 • Gebruik van landelijke IVNmedia voor promotie van lokale activiteiten zoals www.ivn.nl, Twitter en Facebook.
 • Informatie via interne media zoals Mens en Natuur, www.ivn.nl, OnsIVN en digitale nieuwsbrieven (Stuifmail, Mens en Natuur, IVN Scharrelkids).
 • Gratis website via het content management systeem van de landelijke website met ondersteuning van het websupportteam (vrijwilligers en de landelijk webmaster) en trainingsdagen.
 • Deelname aan landelijke campagnes en profiteren van de faciliteiten die hierbij horen.
 • Korting op veel artikelen zoals promotie en huisstijlartikelen van IVN, boeken uit de catalogus van de KNNV-uitgeverij en incidentele ledenvoordeelacties. Het meeste aanbod verloopt tegenwoordig via de IVN Webwinkel.
 • Advies over lokale communicatie, promotie, leden en fondsenwerving.
 • Huisstijlhandboek en huisstijlsjablonen.
 • Ondersteuning van themacommunicatie en beschikbaar stellen van communicatiemateriaal.

 

Advies en ondersteuning van het IVN-kantoor in de regio (zie adresgegevens op ivn.nl):

 • Gebruik van regionale IVNmedia voor promotie van lokale activiteiten zoals provinciale pagina IVN, Twitter en Facebook.
 • Ondersteuning van de regionale overleggen.
 • Regionale trainings en scholingsdagen.
 • Advies en ondersteuning bij oprichting van nieuwe afdelingen of tijdelijke ondersteuning van bestaande afdelingen.
 • Soms ook: regionale nieuwsbrieven.
 • Onderhouden van contacten met andere organisaties, gemeenten en provincie.
 • Soms ook: advies over lokale communicatie, promotie, leden en fondsenwerving en ondersteuning door communicatiewerkgroep.

 

Fondsen voor IVN-afdelingen (zie voor actuele informatie ivn.nl/OnsIVN):

 • Het IVN Scharrelkids Fonds voor activiteiten van IVNafdelingen voor de doelgroep jeugd- en jongeren. Momenteel een speciale regeling voor afdelingen die een cursus organiseren voor IVN Natuurouders of IVN Schoolgidsen!
 • Het IVN Regiofonds: voor samenwerkingsprojecten van meerdere IVNafdelingen.
 • Deelname aan het Premieplan (uitvoering: NOV) voor projecten met en voor ouderen.
 • De aan IVN gelieerde Van Dijk Nijkamp Stichting beheert het Fonds NME waarop IVNafdelingen ook een beroep kunnen doen.