Paddentrek op gang

Veel minder padden doodgereden dankzij avondklok

Quote Maarten Bruns (Natuur in de buurt) via ANP Expert Support

De avondklok blijkt een zegen te zijn voor trekkende padden. Terwijl de amfibieën ieder voorjaar volop worden overreden door verkeer, worden er door de lockdown nu minder diertjes platgereden. Wat IVN Natuureducatie betreft is dat in ieder geval een positief effect, want zelfs met de gewone pad gaat het helaas niet goed in Nederland.

Half februari is de paddentrek weer begonnen. Na hun winterrust gaan de padden ’s nachts op weg naar het water om daar te paren en eieren af te zetten. In het hele land zijn er werkgroepen met vrijwilligers actief om padden over te zetten, zodat ze onderweg niet worden overreden door verkeer.

De paddenwerkgroepen vreesden vooraf voor problemen door de avondklok, maar eigenlijk blijkt deze alleen maar positief te werken. Doordat er sowieso minder verkeer is als gevolg de lockdown en nagenoeg geen verkeer meer na 21.00 uur worden er nu veel minder padden platgereden!

Sinds 2008 is het aantal padden maar liefst gehalveerd, zo blijkt uit waarnemingen van RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) met wie IVN nauw samenwerkt. Dat is ontzettend zorgelijk. De gewone pad is één van de algemeenste amfibieën in Nederland, des te opvallender dat de soort het moeilijk heeft. Ook in andere Europese landen, zoals Engeland en Zwitserland neemt de soort af. De oorzaak is nog onduidelijk, maar ligt mogelijk in een combinatie van verlies aan leefomgeving, intensivering van de landbouw, landschaps- versnippering door wegen en toenemende verkeersdrukte en klimaatverandering.

Daarom is het zo fijn dat mensen willen helpen om de pad te behouden door zich bij een werkgroep aan te sluiten. Maar ook kunnen mensen helpen door een klein vijvertje in de tuin aan te leggen en te zorgen voor goede (inheemse) beplanting. Op die manier ontstaan er meer plekken voor de pad om zich voor te planten en dus om de soort in stand te houden.

Het verloop van de paddentrek kunnen mensen in de gaten houden via www.padden.nu