Bernheze
Insecten
maandag22okt2018

Wegwijzer bestuivers

Op de bijeenkomst van de nationale Bijenstrategie op het Betuws Wijndomein op 20 september werd hij al gepresenteerd: een wegwijzer door het woud aan beschikbare informatie over bestuivende insecten en wat je kan doen om hun leefgebied te verbeteren. Aan deze wegwijzer hebben een aantal van jullie een waardevolle bijdrage geleverd door ons feedback op een eerste (mindmap)versie te geven.

 

De wegwijzer heeft een mooie korte link: https://www.wegwijzerbestuivers.nl/

 

Nu is de wegwijzer dus online en voor iedereen beschikbaar. Delen: ja graag!

Half november komt er een eerste update ronde, en kunnen we de wegwijzer aanvullen met informatiebronnen of de tool nóg gebruikersvriendelijker maken.

Als jullie tips hebben horen we dat graag. Liefst voor 15 november, dan kunnen we deze meenemen in de eerste update ronde.