Bernheze
Beleid & Organisatie
donderdag21dec2017

Terug- en vooruitblik

Beste Leden van IVN Bernheze,

Het bestuur wil jullie bedanken voor jullie actieve steun en inzet in het afgelopen jaar.

Ook nu waren we op velerlei gebied actief. Om er willekeurig een paar te noemen:

de berminventarisaties van de Floron werkgroep, de controles van het wandelroutenetwerk in de gemeente met vele vrijwilligers van IVN, het landschapsbeheer van de Venel-werkgroep, de verschillende uilenwerkgroepen in de gemeente. In het vroege voorjaar kunt u de verslagen daarvan lezen in het Jaarverslag 2017.

Voor het komend jaar hebben we ook weer veel plannen en ideeën.

We hopen dat jullie allemaal daaraan willen meedoen.

Zo is er bijv. op dinsdag 27 februari een lezing over weidevogelkuikens door Astrid Kant in C.C. Servaes. Ook gaan we proberen mee te doen aan de slootjesdagen.

Wij wensen jullie heel fijne Kerstdagen en een goed, gezond en gelukkig Nieuwjaar met veel inspiratie in en voor de natuur.

Met hartelijke groet,

Mart, Pim, Nico en Joost

Bestuur IVN Bernheze

IVN Bernheze